Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Reglamentas „Briuselis IIa“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos

Anglija ir Velsas

Turinį pateikė
Anglija ir Velsas

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Jungtinė Karalystė

Anglija ir Velsas

Šeimos teisė. Reglamentas „Briuselis IIa“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos


*būtina nurodyti

67 straipsnis (a)

Centrinių institucijų, paskirtų pagal 53 straipsnį, pavadinimus, adresus ir informacijos perdavimo būdus:

The International Child Abduction and Contact Unit

Victory House

30-34 Kingsway

London WC2B 6EX

Telefonas:       +44 (0) 20 3681 2608

Faksas:            +44 (0) 20 3681 2763

Elektroninis paštas: icacu@offsol.gsi.gov.uk

67 straipsnis (b)

Kalbas, priimtinas perduodant informaciją centrinėms institucijoms pagal 57 straipsnio 2 dalį: anglų kalba, prancūzų kalba.

67 straipsnis (c)

Bendravimo teisių ir vaiko sugrąžinimo pažymėjimui – 45 straipsnio 2 dalis: anglų kalba, prancūzų kalba.

21 ir 29 straipsniai

21 ir 29 straipsniuose nurodyti prašymai paduodami šiems teismams:

–  Anglijoje ir Velse, High Court of Justice – Principal Registry of the Family Division.

33 straipsnis

33 straipsnyje nurodyti apeliaciniai skundai paduodami toliau nurodytiems teismams:

– Anglijoje ir Velse, High Court of Justice – Principal Registry of the Family Division.

34 straipsnis

34 straipsnyje nurodyti apeliaciniai skundai gali būti paduodami tik kaip:

– Anglijoje ir Velse, Apeliaciniam Teismui.

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Jūsų Europa.

Laukiame jūsų atsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 10/09/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.