Reglamentas „Briuselis IIa“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos

Prancūzija

Turinį pateikė
Prancūzija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Prancūzija

Šeimos teisė. Reglamentas „Briuselis IIa“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos


*būtina nurodyti

67 straipsnis (a)

Centrinių institucijų, paskirtų pagal 53 straipsnį, pavadinimai, adresai ir ryšių duomenys:

Paskirtos dvi centrinės institucijos.

1. Visas reglamentas, išskyrus 56 straipsnį (tarpvalstybinis įkurdinimas)

Teisingumo ministerija

Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Civilinių reikalų ir antspaudų direktoratas)

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (Savitarpio pagalbos, tarptautinės privatinės teisės ir Europos teisės departamentas)

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

E. paštas entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

2. 56 straipsnio (tarpvalstybinis įkurdinimas) taikymas

Teisingumo ministerija

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (Jaunimo teisminės apsaugos direktoratas)

Bureau de la législation et des affaires juridiques (Teisės aktų ir teisės reikalų biuras, K1)

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Biuro adresas: Le Millénaire, 35 rue de la Gare, Paris 19ème

Tel. +33 1 70 22 89 84 arba +33 1 70 22 75 82

E. paštas saei.dpjj@justice.gouv.fr

67 straipsnis (b)

Pagal 57 straipsnio 2 dalį kalbos, priimtinos susirašinėjant su centrinėmis institucijomis: prancūzų ir anglų kalbos

67 straipsnis (c)

Pagal 45 straipsnio 2 dalį kalbos, kuriomis priimami pažymėjimai, susiję su bendravimo teisėmis ir vaiko grąžinimu: prancūzų ir anglų kalbos

21 ir 29 straipsniai

Prašymai pagal 21 ir 29 straipsnius turi būti pateikiami šioms teismo institucijoms:

- Prancūzijoje – teismo pirmininkui arba jo įgaliotam asmeniui.

33 straipsnis

33 straipsnyje nurodyti apeliaciniai skundai teikiami šiems teismams:

Prancūzijoje – Apeliaciniam teismui (Cour d’appel).

34 straipsnis

34 straipsnyje nurodyti apeliaciniai skundai gali būti paduodami tik kaip:

- Prancūzijoje – pateikiant apeliacinį skundą dėl teisės klausimo (pourvoi en cassation).

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Jūsų Europa.

Laukiame jūsų atsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 28/03/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.