Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Reglamentas „Briuselis IIa“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos

Gibraltaras

Turinį pateikė
Gibraltaras

67 straipsnis (a)

Ministry of Education,

Justice and International Exchange of Information

771 Europort

Gibraltaras

67 straipsnis (b)

Kalbos, priimtinos perduodant informaciją centrinėms institucijoms pagal 57 straipsnio 2 dalį: anglų, prancūzų.

67 straipsnis (c)

Kalbos, priimtinos bendravimo teisių ir vaiko sugrąžinimo pažymėjimams pagal 45 straipsnio 2 dalį: anglų, prancūzų.

21 ir 29 straipsniai

21 ir 29 straipsniuose nurodyti prašymai teikiami šiems teismams:

- Gibraltare – Aukščiausiajam Teismui.

33 straipsnis

33 straipsnyje nurodyti apeliaciniai skundai teikiami šiems teismams:

- Gibraltare – Aukščiausiajam Teismui.

34 straipsnis

34 straipsnyje nurodyti apeliaciniai skundai gali būti teikiami tik:

- Gibraltare – pateikiant skundą Apeliaciniam teismui.

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Jūsų Europa.

Laukiame jūsų atsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 18/08/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.