Reglamentas „Briuselis IIa“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos

Vengrija

Turinį pateikė
Vengrija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Vengrija

Šeimos teisė. Reglamentas „Briuselis IIa“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos


*būtina nurodyti

67 straipsnis (a)

Centrinių institucijų, paskirtų pagal 53 straipsnį, pavadinimus, adresus ir informacijos perdavimo būdus rasite naudodamiesi paieškos priemone puslapio viršuje.

67 straipsnis (b)

Kalbos, priimtinos perduodant informaciją centrinėms institucijoms pagal 57 straipsnio 2 dalį yra vengrų, anglų, vokiečių ir prancūzų.

67 straipsnis (c)

Kalbos, kuriomis priimami pažymėjimai, susiję su bendravimo teisėmis ir vaiko grąžinimu, pagal 45 straipsnio 2 dalį yra vengrų, anglų, vokiečių ir prancūzų.

21 ir 29 straipsniai

Teismai, kuriems galima pateikti 21 ir 29 straipsniuose nurodytus prašymus, yra:

Vengrijoje – apylinkės teismas, veikiantis kompetentingo apygardos teismo veiklos teritorijoje (törvényszék székhelyén működő járásbíróság), o Budapešte – Budos centrinis apylinkės teismas (Budai Központi Kerületi Bíróság).

33 straipsnis

Teismai, kuriems galima pateikti 33 straipsnyje nurodytus skundus, yra:

Vengrijoje – apygardos teismai (törvényszék) o Budapešte – Budapešto sostinės apygardos teismas (Fővárosi Törvényszék).

34 straipsnis

Teismo sprendimas dėl apeliacinio skundo pagal 34 straipsnį gali būti užginčytas tik:

Vengrijoje – pateikus prašymą peržiūrėti teismo sprendimą (felülvizsgálati kérelem).

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Jūsų Europa.

Laukiame jūsų atsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 03/04/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.