Reglamentas „Briuselis IIa“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos

Airija

Turinį pateikė
Airija

67 straipsnis (a)

Centrinių institucijų, paskirtų pagal 53 straipsnį, pavadinimai, adresai ir kontaktai pasiteiravimui:

Centrinė kovos su tarptautiniu vaiko pagrobimu institucija,

Teisingumo departamentas

7 Ely Place,

Dublin 2.

Telefono numeris +353 (1) 602 8202,

El. paštas internationalchildabduction@justice.ie

67 straipsnis (b)

Kalbos, priimtinos ryšiams su centrinėmis institucijomis palaikyti pagal 57 straipsnio 2 dalį: airių ir (arba) anglų.

67 straipsnis (c)

Kalbos, priimtinos bendravimo teisių ir vaiko sugrąžinimo pažymėjimams pagal 45 straipsnio 2 dalį: anglų ir (arba) airių.

21 ir 29 straipsniai

21 ir 29 straipsniuose nurodyti prašymai teikiami šiems teismams:

Airijoje: High Court.

33 straipsnis

33 straipsnyje nurodyti apeliaciniai skundai teikiami šiems teismams:

Airijoje: High Court.

34 straipsnis

Airijoje: apeliacija dėl teisės klausimo, skirta Court of Appeal (vis dėlto reikėtų pažymėti, kad remiantis Airijos Konstitucijos nuostatomis Aukščiausiasis Teismas yra apeliacinė instancija Aukštojo teismo sprendimų atvejais, jei jis nusprendžia, kad egzistuoja išskirtinės aplinkybės, pateisinančios tiesioginį kreipimąsi į jį.  Aukščiausiasis Teismas taip pat yra apeliacinė instancija Apeliacinio teismo sprendimų atvejais, jei jis nusprendžia, kad tenkinamos tam tikros Konstitucijoje nustatytos sąlygos.)

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Jūsų Europa.

Laukiame jūsų atsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 21/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.