Reglamentas „Briuselis IIa“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos

Malta

Turinį pateikė
Malta

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Malta

Šeimos teisė. Reglamentas „Briuselis IIa“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos


*būtina nurodyti

67 straipsnis (a)

Pagal 53 straipsnį paskirtų centrinių įstaigų pavadinimas, adresas ir pranešimo priemonės:

The Chief Executive Officer, Social Care Standards Authority

Ministry for the Family, Children's Rights and Social Solidarity

Social Care Standards Authority

469 Bugeja Institute

St Joseph High Road

Sta Venera SVR 1012

MALTA

Telefonas +356 25494000

Faksas +356 25494355

E. paštas feedback-scsa@gov.mt

Interneto svetainė https://scsa.gov.mt/

67 straipsnis (b)

Kalbos, kuriomis pagal 57 straipsnio 2 dalį centrinėms įstaigoms gali būti teikiami pranešimai: maltiečių, anglų.

67 straipsnis (c)

Dėl teisės bendrauti pažymėjimo ir vaiko grąžinimo – 45 straipsnio 2 dalis: maltiečių, anglų.

21 ir 29 straipsniai

21 ir 29 straipsniuose nurodyti prašymai teikiami šiems teismams:

Maltoje – civilinių bylų teismui (šeimos bylų skyrius), o Goce – magistratų teismui (Gocas) (šeimos bylų skyrius) (aukštesnė jurisdikcija).

33 straipsnis

33 straipsnyje nurodyti apeliaciniai skundai paduodami toliau nurodytiems teismams:

– Maltoje ir Goce Qorti tal-Appell (Apeliacinis teismas) Organizavimo ir civilinio proceso kodekse (12 skyrius) nustatyta tvarka, taikoma apeliaciniams skundams.

34 straipsnis

34 straipsnyje numatyti skundai gali būti pateikiami: nacionalinėje teisėje tai nenumatyta.

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Jūsų Europa.

Laukiame jūsų atsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 25/03/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.