Reglamentas „Briuselis IIa“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos

Lenkija

Turinį pateikė
Lenkija

67 straipsnis (a)

Centrinių institucijų, paskirtų pagal 53 straipsnį, pavadinimus, adresus ir informacijos perdavimo būdus:

Teisingumo ministras

Centrinės institucijos funkcijas atlieka:

Tarptautinių šeimos bylų departamentas

Šeimos ir nepilnamečių reikalų departamentas

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warsaw

Tel. (+48)  22 23 90 470

Faksas (+48) 22 89 70 321

E. paštas: sekretariat.dsrin@ms.gov.pl arba  polandchildabduction@ms.gov.pl

67 straipsnis (b)

Kalbas, priimtinas perduodant informaciją centrinėms institucijoms pagal 57 straipsnio 2 dalį: lenkų kalba, vokiečių kalba, anglų kalba.

67 straipsnis (c)

Bendravimo teisių ir vaiko sugrąžinimo pažymėjimui – 45 straipsnio 2 dalis: lenkų kalba.

21 ir 29 straipsniai

21 ir 29 straipsniuose nurodyti prašymai paduodami šiems teismams:

Lenkijoje, apylinkės teismui [lenk. Sąd Okręgowy]

33 straipsnis

33 straipsnyje nurodyti pareiškimai paduodami toliau nurodytiems teismams:

Lenkijoje, Apeliaciniam teismui [lenk. Sąd Apelacyjny].

34 straipsnis

34 straipsnyje nurodyti apeliaciniai skundai gali būti paduodami:

Lenkijoje, kaip kasacinis skundas Aukščiausiajam Teismui.

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Jūsų Europa.

Laukiame jūsų atsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 27/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.