Reglamentas „Briuselis IIa“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos

Portugalija

Turinį pateikė
Portugalija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Portugalija

Šeimos teisė. Reglamentas „Briuselis IIa“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos


*būtina nurodyti

67 straipsnis (a)

Pagal 53 straipsnį paskirta centrinė įstaiga yra toliau nurodytas vyriausybės departamentas:

DGRSP – Reabilitavimo ir kalėjimų tarnybų generalinis direktoratas (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)

Teisinės pagalbos ir ginčų departamentas (Gabinete Jurídico e Contencioso)

Travessa da Cruz do Torel, n.º 1

1150-122 Lisabona

Tel.                  +351 218 812 200

Faks.                +351 218 853 653

Tinklalapis

E. pašto adresas gjc@dgrsp.mj.pt

67 straipsnis (b)

Pagal 57 straipsnio 2 dalį kalbos, kurias vartojant galima bendrauti su centrine įstaiga, yra portugalų, anglų ir prancūzų.

67 straipsnis (c)

Kalbos, kurias leidžiama vartoti pažymėjimui dėl teisės bendrauti su vaiku ir vaiko grąžinimo pagal 45 straipsnio 2 dalį, yra portugalų ir anglų.

21 ir 29 straipsniai

21 ir 29 straipsniuose nurodytose bylose jurisdikciją turi:

šeimos ir nepilnamečių bylų skyrius (Juízo de Família e Menores), jei toks yra, o jeigu tokio skyriaus nėra, jurisdikciją turi:

vietos civilinių bylų skyrius (Juízo Local Cível), jei toks yra, arba vietos bendrosios kompetencijos skyrius (Juízo Local de Competência Genérica).

33 straipsnis

33 straipsniuose nurodyti apeliaciniai skundai teikiami Apeliaciniam teismui (Tribunal da Relação).

34 straipsnis

Pagal reglamento 34 straipsnį apeliacinis skundas gali būti paduodamas tik teisės klausimu ir pateikiamas Aukščiausiajam Teisingumo Teismui (Supremo Tribunal de Justiça).

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Jūsų Europa.

Laukiame jūsų atsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 08/05/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.