Reglamentas „Briuselis IIa“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos

Rumunija

Turinį pateikė
Rumunija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Rumunija

Šeimos teisė. Reglamentas „Briuselis IIa“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos


*būtina nurodyti

67 straipsnis (a)

Teisingumo ministerija yra Rumunijos centrinė institucija (Įstatymo Nr. 191/2007, kuriuo patvirtinamas nepaprastasis Vyriausybės potvarkis Nr. 119/2006 dėl tam tikrų priemonių, būtinų Bendrijos reglamentams taikyti nuo Rumunijos įstojimo į Europos Sąjungą dienos, I straipsnio 3 dalis3).

Ministry of Justice, Directorate for International Law and Judicial Cooperation,

Str. Apolodor No 17, Sector 5, Code 050741, Bucharest

Telefonas: +40372041077, +40372041083

Faksas: +40372041079, +40372041084

67 straipsnis (b)

Rumunija priima dokumentus rumunų, anglų ir prancūzų kalbomis dėl vaiko sugrįžimo ar lankymo pažymos ir susirašinėjimo su centrinėmis institucijomis.

67 straipsnis (c)

Rumunija priima dokumentus rumunų, anglų ir prancūzų kalbomis dėl vaiko sugrįžimo ar lankymo pažymos ir susirašinėjimo su centrinėmis institucijomis.

21 ir 29 straipsniai

Prašymai dėl sprendimo pripažinimo ir paskelbimo vykdytinu (exequatur) priklauso apylinkės, kurios rezidentas yra atsakovas, teismo jurisdikcijai ir, jei tai nežinoma, apylinkės, kurioje gyvena ieškovas, teismo jurisdikcijai. Jeigu jurisdikcijos nustatyti neįmanoma, ieškinys pateikiamas Bukarešto teismui.

33 straipsnis

Rumunijoje apeliaciniai skundai dėl sprendimo pripažinimo ir paskelbimo vykdytinu priklauso apeliacinio teismo jurisdikcijai (Įstatymo Nr. 134/2010 dėl Civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 2 dalis).

34 straipsnis

Apeliacinis skundas (Civilinio proceso kodekso 97 straipsnio 1 dalis)

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Jūsų Europa.

Laukiame jūsų atsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 16/08/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.