Reglamentas „Briuselis IIa“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos

Slovakija

Turinį pateikė
Slovakija

67 straipsnis (a)

Pagal 53 straipsnį paskirtų centrinių institucijų pavadinimai, adresai ir duomenys ryšiams:

(55 straipsnio c punktas) – Slovakijos Respublikos teisingumo ministerija (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava 

Telefonas      +421 2 888 91 379/341/425

Faksas     +421 2 888 91 605

El. pašto adresas: civil.inter.coop@justice.sk

Interneto svetainė: https://www.justice.gov.sk

(55 straipsnio a, b, d ir e punktai ir 56 straipsnis) – Tarptautinės teisinės vaikų ir jaunimo apsaugos centras (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)

Špitálska č. 25-27

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Telefonas: +421 2 20 45 82 00

E. paštas: info@cipc.gov.sk

Interneto svetainė:    http://www.cipc.gov.sk

67 straipsnis (b)

Kalbos, kuriomis pagal 57 straipsnio 2 dalį galima bendrauti su centrinėmis įstaigomis:

  • pagal 55 straipsnio c punktą: slovakų, anglų, prancūzų;
  • pagal 55 straipsnio d punktą: slovakų, anglų, čekų;
  • pagal 55 straipsnio a, b ir e punktus: slovakų, anglų, prancūzų, čekų ir vokiečių.

67 straipsnis (c)

Pažymėjimui dėl teisės bendrauti su vaiku ir pažymėjimui dėl vaiko grąžinimo – 45 straipsnio 2 dalis: slovakų.

21 ir 29 straipsniai

Prašymai pagal 21 straipsnį turi būti pateikiami šiems teismams:

apygardos teismui yra Bratislavoje (Krajský súd v Bratislave) dėl prašymų pripažinti teismo sprendimą, susijusį su santuokos nutraukimu, gyvenimu skyrium arba santuokos pripažinimu negaliojančia;

b) apylinkės teismui toje vietoje, kurioje vaikas gyvena, arba, jei vaikas neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, toje vietoje, kurioje jis šiuo metu yra, jei prašymas teikiamas dėl sprendimo, susijusio su tėvų teisėmis ir pareigomis, pripažinimo. Jei tokio teismo nėra, tai priskiriama Bratislavos II savivaldybės teismo jurisdikcijai.

29 straipsnyje nurodyti prašymai teikiami šiems teismams:

apylinkės teismui toje vietoje, kurioje vaikas gyvena, arba, jei vaikas neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, toje vietoje, kurioje jis šiuo metu yra, jei prašymas teikiamas dėl vykdytinumo pripažinimo. Jei tokio teismo nėra, tai priskiriama Bratislavos II savivaldybės teismo jurisdikcijai.

33 straipsnis

Skundai pagal 33 straipsnį turi būti pateikiami šiems teismams:

– sprendimą pirmojoje instancijoje priėmusiam teismui.

34 straipsnis

Skundai, kurie gali būti teikiami pagal 34 straipsnį:

-  kasacinis skundas.

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Jūsų Europa.

Laukiame jūsų atsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 28/03/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.