Santuokos ir su tėvų pareigomis susijusios bylos

Bulgarija

Turinį pateikė
Bulgarija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Bulgarija

Šeimos teisė. Santuoka ir tėvų pareigos.


*būtina nurodyti

67 straipsnis (a)

Centrinių institucijų, paskirtų pagal 53 straipsnį, pavadinimai, adresai ir informacijos perdavimo būdai:

Teisingumo ministerija

Tarptautinės vaikų teisinės apsaugos ir tarptautinio įvaikinimo direktoratas

Tel. (+359 2) 9237302

E. paštas L_Chernogorova@justice.government.bg

Faksas (+359 2) 9871557

Adresas: Ul. Slavyanska No 1

BG-1040 Sofia

Bulgarija

(visiems į Reglamento taikymo sritį patenkantiems klausimams, susijusiems su tėvų pareigomis ir vaikų grobimu ir įkurdinimu (56 straipsnis))

Tarptautinio teisinio bendradarbiavimo ir Europos reikalų direktoratas

Tel. (+359 2) 9237413

Faksas (+359 2) 9809223

Adresas: Ul. Slavyanska No 1

BG-1040 Sofia

Bulgarija

(visiems į Reglamento taikymo sritį patenkantiems klausimams, išskyrus susijusius su tėvų pareigomis ir vaikų grobimu ir įkurdinimu (56 straipsnis))

67 straipsnis (b)

Kalbos, priimtinos perduodant informaciją centrinėms institucijoms, paskirtoms pagal 57 straipsnio 2 dalį: bulgarų, anglų ir prancūzų.

67 straipsnis (c)

Kalbos, kuriomis priimamas pažymėjimas, susijęs su bendravimo teisėmis, numatytas 45 straipsnio 2 dalyje: bulgarų, anglų ir prancūzų.

21 ir 29 straipsniai

21 straipsnio 2 dalyje nurodytos įstaigos, kompetentingos pripažinti teismo sprendimus, susijusius su santuoka ir tėvų pareigomis, yra institucijos, kompetentingos registruoti, tai yra, savivaldybių merai (Civilinio proceso kodekso 621 straipsnio 2 dalis).

21 straipsnio 3 dalyje nurodyta įstaiga, kompetentinga pripažinti teismo sprendimus, yra apygardos teismas, kurio jurisdikcijai priklauso atsakovo nuolatinė arba registruota gyvenamoji vieta arba, jei ta šalis neturi nuolatinės arba registruotos gyvenamosios vietos Bulgarijos Respublikoje, suinteresuotosios šalies nuolatinė arba registruota gyvenamoji vieta (Civilinio proceso kodekso 622 straipsnio 1 dalis). Jeigu suinteresuotoji šalis taip pat neturi nuolatinės arba registruotos gyvenamosios vietos Bulgarijoje, prašymas turi būti pateikiamas Sofijos miesto teismui.

Kompetentinga institucija, kuriai turi būti pateikiamas 29 straipsnyje nurodytas prašymas paskelbti kitoje ES valstybėje narėje priimtą teismo sprendimą vykdytinu, yra apygardos teismas, kurio jurisdikcijai priklauso skolininko nuolatinė arba registruota gyvenamoji vieta arba vykdymo vieta. (Civilinio proceso kodekso 623 straipsnio 1 dalis)

33 straipsnis

Sprendimą galima apskųsti pateikus skundą Sofijos apeliaciniam teismui. (Civilinio proceso kodekso 623 straipsnio 6 dalies pirmasis sakinys)

34 straipsnis

Sofijos apeliacinio teismo sprendimai gali būti skundžiami kasacine tvarka, pateikiant skundą Aukščiausiajam kasaciniam teismui. (Civilinio proceso kodekso 623 straipsnio 6 dalies antrasis sakinys).

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Jūsų Europa.

Laukiame jūsų atsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 26/11/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.