Santuokos ir su tėvų pareigomis susijusios bylos

Kroatija

Turinį pateikė
Kroatija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Kroatija

Šeimos teisė. Santuoka ir tėvų pareigos.


*būtina nurodyti

67 straipsnis (a)

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (kroatų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Pagal 53 straipsnį paskirtų centrinių institucijų pavadinimai, adresai ir duomenys ryšiams:

Demografijos, šeimos bei jaunimo reikalų ir socialinės politikos ministerija (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku)

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Svetainė: http://www.mdomsp.hr/

E. paštas ministarstvo@mdomsp.hr

Tel. +385 1 555 7111

Faksas +385 1 555 7222

67 straipsnis (b)

Kalbos, kuriomis palaikomi ryšiai su centrinėmis institucijomis (57 straipsnio 2 dalis):

a) kroatų arba anglų k. ryšiams su centrinėmis institucijomis;

b) kroatų k. prašymams.

67 straipsnis (c)

Kalbos, kuriomis turi būti surašyti bendravimo teisių pažymėjimai pagal 45 straipsnio 2 dalį:

Kroatų k.

21 ir 29 straipsniai

21 ir 29 straipsniuose nurodyti prašymai pateikiami šiems teismams:

Prašymus pripažinti teismo sprendimą vykdytinu priima ir nagrinėja municipaliniai teismai (općinski sudovi; vns.. općinski sud) .

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

33 straipsnis

33 straipsnyje nurodyti apeliaciniai skundai teikiami šiems teismams:

Apeliaciniai skundai teikiami antrosios instancijos teismui (apygardos teismui, županijski sud) per sprendimą priėmusį pirmosios instancijos teismą (municipalinį teismą).

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

34 straipsnis

34 straipsnyje nurodyti skundai:

Apeliacine instancija priimtas teismo sprendimas gali būti ginčijamas vienai iš bylos šalių pateikiant prašymą peržiūrėti bylą (Civilinio proceso įstatymo 421–428 straipsniai). Prašymas peržiūrėti bylą teikiamas teismui, priėmusiam sprendimą pirmąja instancija (municipaliniam teismui).

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Jūsų Europa.

Laukiame jūsų atsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

Paskutinis naujinimas: 25/08/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.