Santuokos ir su tėvų pareigomis susijusios bylos

Prancūzija

Turinį pateikė
Prancūzija

67 straipsnis (a)

Centrinių institucijų, paskirtų pagal 53 straipsnį, pavadinimai, adresai ir ryšių duomenys:

Paskirtos dvi centrinės institucijos

1. Visas reglamentas, išskyrus 56 straipsnį (tarpvalstybiniai paskyrimai)

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Bureau du droit de l’Union, du droit international privé et de l’entraide civile (BDIP)

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Elektroninio pašto adresas:  entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

2. 56 straipsnio (įkurdinimas kitoje valstybėje) taikymas

Ministère de la Justice

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

Bureau des affaires judiciaires et de la législation

13, place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Biuro adresas: Le Millénaire 35 rue de la gare Paris 19ème

Telefonas:       +33 (01) 44 77 69 02

Faksas:        +33(01) 44 77 25 78

Elektroninio pašto adresas:

pole-international.dpjj-k1@justice.gouv.fr

67 straipsnis (b)

Pagal 57 straipsnio 2 dalį kalbos, priimtinos susirašinėjant su centrinėmis institucijomis: prancūzų ir anglų kalbos

67 straipsnis (c)

Pagal 45 straipsnio 2 dalį kalbos, kuriomis priimami pažymėjimai, susiję su bendravimo teisėmis ir vaiko grąžinimu: prancūzų ir anglų kalbos

21 ir 29 straipsniai

Prašymai pagal 21 ir 29 straipsnius turi būti pateikiami šioms teismo institucijoms:

- Prancūzijoje – teismo pirmininkui arba jo įgaliotam asmeniui.

33 straipsnis

33 straipsnyje nurodyti apeliaciniai skundai teikiami šiems teismams:

Prancūzijoje – Apeliaciniam teismui (Cour d’appel).

34 straipsnis

34 straipsnyje nurodyti apeliaciniai skundai gali būti paduodami tik kaip:

- Prancūzijoje – pateikiant apeliacinį skundą dėl teisės klausimo (pourvoi en cassation).

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Jūsų Europa.

Laukiame jūsų atsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 28/01/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.