Regula “Brisele IIa” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību

Somija

Saturu nodrošina
Somija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Somija

Ģimenes tiesības - Regula “Brisele IIa” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību


*jāaizpilda obligāti

67. pants (a)

Atbilstīgi 53. pantam izraudzīto centrālo iestāžu nosaukumi, adreses un saziņas līdzekļi ir šādi:

Tieslietu ministrija

Starptautiskā juridiskā palīdzība

PL 25

00023 Valtioneuvosto

Tālr.: +358 9 1606 7628

Fakss: +358 9 1606 7524

E-pasts: central.authority.om@gov.fi

67. pants (b)

Valodas, kuras var izmantot saziņai ar atbilstīgi 57. panta 2. punktam izraudzītajām centrālajām iestādēm, ir šādas: somu, zviedru, angļu valoda.

67. pants (c)

Saziņas valodas saistībā ar apliecībām par saskarsmes tiesībām un bērna atpakaļatdošanu atbilstīgi 45. panta 2. punktam: somu, zviedru, angļu valoda.

21. un 29. pants

21. un 29. pantā paredzētos pieteikumus iesniedz šādās tiesās:

Somijas apgabalstiesās (käräjäoikeus/tingsrätt).

33. pants

33. pantā paredzētos pieteikumus par lēmumu pārsūdzēšanu apelācijas kārtībā iesniedz šādās tiesās:

Somijas apelācijas tiesās (hovioikeus/hovrätt).

34. pants

Apelācijas kārtībā pieņemtos spriedumus saskaņā ar 34. pantā paredzētajiem noteikumiem var apstrīdēt tikai:

Somijas Augstākajā tiesā (Korkein oikeus/högsta domstolen).

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Tava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu atsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 22/03/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.