Regula “Brisele IIa” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību

Grieķija

Saturu nodrošina
Grieķija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Grieķija

Ģimenes tiesības - Regula “Brisele IIa” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību


*jāaizpilda obligāti

67. pants (a)

Direktorāta vadītāja Argyro Eleftheriadou kundze

Departamenta vadītājs Vasilios Sarigiannidis kungs

Mesogeion 96

11527 Atēnas

Tālr. 0030 213 130 7311, 0030 213 130 7312

Fakss: 0030 213 130 7499

E-pasts: aeleftheriadou@justice.gov.gr, vsarigiannidis@justice.gov.gr, civilunit@justice.gov.gr

67. pants (b)

Valodas, kuras var izmantot sarakstei ar atbilstīgi 57. panta 2. punktam izraudzītajām centrālajām iestādēm, ir šādas: grieķu, angļu, franču valoda.

67. pants (c)

Valodas, kuras var izmantot saziņai saistībā ar apliecībām par saskarsmes tiesībām un bērna atpakaļatdošanu saskaņā ar 45. panta 2. punktu, ir šādas: grieķu, angļu, franču valoda.

21. un 29. pants

Pieteikumus saskaņā ar 21. un 29. pantu iesniedz šādās tiesās:

– Grieķijā: pirmās instances tiesas.

Pieteikumu iesniedz tiesā, kuras jurisdikcijā atrodas parādnieka dzīvesvieta, bet, ja parādniekam nav dzīvesvietas, tad pieteikumu iesniedz tiesā, kuras jurisdikcijā atrodas parādnieka uzturēšanās vieta, savukārt ja parādniekam nav arī uzturēšanās vietas, pieteikumu iesniedz tiesai Atēnās.

33. pants

Pieņemtos nolēmumus apelācijas kārtībā saskaņā ar 33. pantu var pārsūdzēt šādās tiesās:

– Grieķijā: apelācijas tiesas.

34. pants

Pieņemtos lēmumus saskaņā ar 34. pantu var pārsūdzēt:

– Grieķijā: tikai kasācijas kārtībā.

Pieteikumu par lēmuma pārsūdzēšanu kasācijas kārtībā iesniedz Augstākajā tiesā.

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Tava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu atsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 01/06/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.