Regula “Brisele IIa” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību

Ungārija

Saturu nodrošina
Ungārija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Ungārija

Ģimenes tiesības - Regula “Brisele IIa” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību


*jāaizpilda obligāti

67. pants (a)

Centrālo iestāžu, kas izraudzītas saskaņā ar 53. pantu, nosaukumu, adresi un saziņas līdzekļus var atrast, izmantojot meklēšanas rīku lapas augšpusē.

67. pants (b)

Valodas, kurās centrālās iestādes pieņem saziņu saskaņā ar 57. panta 2. punktu, ir ungāru, angļu, vācu un franču valoda.

67. pants (c)

Valodas, kurās tiek pieņemtas apliecības par saskarsmes tiesībām un bērna atpakaļatdošanu saskaņā ar 45. panta 2. punktu, ir ungāru, angļu, vācu un franču valoda.

21. un 29. pants

Tiesas, kurās var iesniegt 21. un 29. pantā minētos pieteikumus, ir šādas:

– Ungārijā — rajona tiesa, kas atrodas pie kompetentās reģionu tiesas (törvényszék székhelyén működő járásbíróság), un Budapeštā — Budas Centrālā rajona tiesa (Budai Központi Kerületi Bíróság).

33. pants

Tiesas, kurās var iesniegt 33. pantā minētās pārsūdzības, ir šādas:

– Ungārijā — reģionu tiesa (törvényszék) un Budapeštā — Budapeštas reģiona tiesa (Fővárosi Törvényszék).

34. pants

Apelācijas tiesas spriedumu saskaņā ar 34. pantu var apstrīdēt tikai šādi:

— Ungārijā — iesniedzot pieteikumu pārbaudes veikšanai (felülvizsgálati kérelem).

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Tava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu atsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 03/04/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.