Regula “Brisele IIa” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību

Itālija

Saturu nodrošina
Itālija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Itālija

Ģimenes tiesības - Regula “Brisele IIa” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību


*jāaizpilda obligāti

67. pants (a)

Saskaņā ar 53. pantu noteiktās centrālās iestādes nosaukums, adrese un saziņas veids:

Centrālā iestāde visā Itālijā ir Juvenālās justīcijas un kopienas tiesvedības departaments (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Rome

Tālrunis:         +39 06 68188326; Tālr. 06 68188331. 06 68188335

Fakss:                 +39 06 68808085

E-pasts: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Oficiālais e-pasts: prot.dgmc@giustiziacert.it

67. pants (b)

Saziņai ar centrālo iestādi saskaņā ar 57. panta 2. punktu var izmantot šādas valodas: itāļu, angļu, franču.

67. pants (c)

Apliecinājumam par tiesībām uz saskarsmi ar bērnu un bērna atpakaļatdošanu — 45. panta 2. punkts: itāļu, angļu, franču.

21. un 29. pants

21. un 29. pantā paredzētie pieteikumi jāiesniedz šādās tiesās:

Itālijā, apelācijas tiesā (corte d'appello)

33. pants

33. pantā paredzētie pārsūdzības pieteikumi jāiesniedz šādās tiesās:

Itālijā, apelācijas tiesā (corte d'appello)

34. pants

34. pantā paredzētās pārsūdzības var iesniegt tikai:

Itālijā, iesniedzot pārsūdzību par tiesību jautājumiem (cassazione).

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Tava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu atsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 11/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.