Laulïbas lietàs un lietàs par vecàku atbildïbu

Francija

Saturu nodrošina
Francija

KOMPETENTU TIESU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Francija

Ģimenes tiesības - laulības lietas un vecāku atbildība


*jāaizpilda obligāti

67. pants (a)

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Atbilstīgi 53. pantam izraudzīto centrālo iestāžu nosaukumi un adreses, kā arī saziņas līdzekļi:

Ir izraudzītas divas centrālās iestādes.

1. Attiecībā uz visu regulu, izņemot 56. pantu (pārrobežu novietošana)

Ministère de la Justice (Tieslietu ministrija)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Civillietu un Valsts kancelejas direkcija)

Bureau du droit de l’Union, du droit international privé et de l’entraide civile (BDIP) (Birojs jautājumos par ES tiesībām, starptautiskajām privāttiesībām un savstarpējo palīdzību civillietās)

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

E-pasts:  entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

2. 56. panta (pārrobežu novietošana) piemērošanas nolūkos

Ministère de la Justice (Tieslietu ministrija)

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (Jauniešu tiesiskās aizsardzības direkcija)

Bureau des affaires judiciaires et de la législation (Juridisko lietu un tiesību aktu birojs)

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Biroju adrese: Le Millénaire 35 rue de la gare Paris 19ème

Tālrunis:       +33 (01) 44 77 69 02

Fakss:        +33(01) 44 77 25 78

E-pasts:

pole-international.dpjj-k1@justice.gouv.fr

67. pants (b)

Valodas, kas ir pieņemtas saziņai ar centrālajām iestādēm, ievērojot 57. panta 2. punktu: franču, angļu.

67. pants (c)

Attiecībā uz apliecību par saskarsmes tiesībām ar bērnu un apliecību par bērna atpakaļatdošanai – 45. panta 2. punkts: franču, angļu.

21. un 29. pants

Pieteikumus, kas paredzēti 21. un 29. pantā, iesniedz šādās tiesās:

- Francijā – tiesas priekšsēdētājam vai viņa pārstāvim.

33. pants

Pārsūdzības, kas paredzētas 33. pantā, iesniedz šādās tiesās:

Francijā – Cour d'appel (apelācijas tiesā).

34. pants

Pārsūdzības, kas paredzētas 34. pantā, var iesniegt tikai šādi:

- Francijā – pourvoi en cassation (kā kasācijas sūdzību).

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Tava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu atsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 15/10/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.