Laulïbas lietàs un lietàs par vecàku atbildïbu

Portugāle

Saturu nodrošina
Portugāle

KOMPETENTU TIESU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Portugāle

Ģimenes tiesības - laulības lietas un vecāku atbildība


*jāaizpilda obligāti

67. pants (a)

Atbilstoši 53. pantam izraudzītā centrālā iestāde ir šī pārvaldes iestāde:

DGRSP - Rehabilitācijas un cietuma dienestu ģenerāldirektorāts (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)

Tiesiskās palīdzības un strīdu risināšanas dienests (Gabinete Jurídico e Contencioso)

Travessa da Cruz do Torel, nº 1

1150-122 Lisbon

Tālr.:    +351 218812200

Fakss:  +351 218853653

Tīmekļa vietne

E-pasts: gjc@dgrsp.mj.pt

67. pants (b)

Saskaņā ar 57. panta 2. daļu saziņai ar centrālo iestādi var izmantot portugāļu, angļu un franču valodu.

67. pants (c)

Saskaņā ar 45. panta 2. daļu portugāļu un angļu valoda ir uzskatāmas par pieņemamām apliecībās par saskarsmes tiesībām un bērna atpakaļatdošanu.

21. un 29. pants

21. un 29. pantā minētajos gadījumos kompetentā tiesa ir:

- ģimenes un nepilngadīgo lietu nodaļa (Juízo de Família e Menores); ja tāda ir; ja nav:

- vietējā civillietu nodaļa (Juízo Local Cível), ja tāda ir, vai vietējā vispārējās jurisdikcijas nodaļa (Juízo Local de Competência Genérica).

33. pants

33. pantā noteiktās apelācijas prasības iesniedz Apelācijas tiesā (Tribunal da Relação).

34. pants

Regulas 34. panta nolūkiem ir iespējams iesniegt apelācijas prasību tikai par tiesību jautājumiem, un to iesniedz Augstākajā tiesā (Supremo Tribunal de Justiça).

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Tava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu atsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 20/12/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.