Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
  Swipe to change

  Ir-Regolament Brussell IIa - Kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri

  Awstrija

  Il-kontenut ipprovdut minn
  Awstrija

  SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

  L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

  Awstrija

  Liġi tal-Familja - Ir-Regolament Brussell IIa - Kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri


  *input mandatarju

  L-Artikolu 67 (a)

  L-ismijiet, l-indirizzi u l-mezzi ta’ komunikazzjoni għall-awtoritajiet ċentrali nnominati skont l-Artikolu 53:

  Bundesministerium für Justiz (Il-Ministeru Federali tal-Ġustizzja), Museumstraße 7, 1016 Vjenna

  Abteilung I 10

  Tel.:     +43 1 52152 2134

  Faks:         +43 1 52152 2829

  Posta elettronika:     team.z@bmj.gv.at

  L-Artikolu 67 (b)

  Il-lingwi aċċettati għall-komunikazzjonijiet mal-awtoritajiet ċentrali skont l-Artikolu 57(2): il-Ġermaniż.

  L-Artikolu 67 (c)

  Għaċ-ċertifikat dwar id-drittijiet għall-aċċess u r-ritorn tat-tfal – l-Artikolu 45(2): il-Ġermaniż.

  L-Artikoli 21 u 29

  Ir-rikorsi previsti mill-Artikoli 21 u 29 għandhom ikunu ppreżentati lill-qrati jew lill-awtoritajiet kompetenti segwenti:

  - fl-Awstrija, il-Qorti Distrettwali (Bezirksgericht).

  L-Artikolu 33

  L-appelli previsti mill-Artikolu 33 għandhom jitressqu quddiem il-qrati elenkati hawn taħt:

  - fl-Awstrija, il-Qorti Distrettwali.

  L-Artikolu 34

  L-appelli previsti mill-Artikolu 34 jistgħu jitressqu biss:

  - fl-Awstrija: fl-Awstrija: permezz ta’ appell dwar punt tad-dritt (Revisionsrekurs), imressaq quddiem il-Qorti Distrettwali iżda indirizzat lill-Qorti Suprema (Oberster Gerichtshof).

   

  Din il-paġna web hija parti minn L-Ewropa Tiegħek.

  Nilqgħu l-feedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

  Your-Europe

  L-aħħar aġġornament: 16/04/2022

  Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.