Ir-Regolament Brussell IIa - Kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri

Belġju

Il-kontenut ipprovdut minn
Belġju

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Belġju

Liġi tal-Familja - Ir-Regolament Brussell IIa - Kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri


*input mandatarju

L-Artikolu 67 (a)

L-ismijiet, l-indirizzi u d-dettalji ta’ kuntatt tal-awtoritajiet ċentrali maħtura skont l-Artikolu 53:

Service Public Fédéral Justice / Federale Overheidsdienst Justitie

Service de Coopération internationale civile / Dienst Internationale rechtshulp in burgerlijke zaken

Boulevard de Waterloo 115 / Waterloolaan 115

1000 Bruxelles / Brussel
Tel.: +32 2 542 67 00
Email: rapt-parental@just.fgov.be

L-Artikolu 67 (b)

Il-Franċiż, l-Olandiż, il-Ġermaniż, l-Ingliż.

L-Artikolu 67 (c)

Iċ-ċertifikat irid ikun akkumpanjat minn traduzzjoni fil-lingwa uffiċjali tal-post tal-eżekuzzjoni.

L-Artikoli 21 u 29

Il-qrati tal-prim’istanza (tribunaux de première instance/rechtbanken van eerste aanleg).

L-Artikolu 33

- Il-persuna li tapplika għal dikjarazzjoni ta’ eżegwibilità tista’ tressaq appell quddiem il-qorti tal-appell (cour d’appel/hof van beroep).

- Il-persuna li kontriha tintalab l-eżekuzzjoni tista’ tressaq oppożizzjoni quddiem il-qorti tal-prim’istanza.

L-Artikolu 34

Appell fuq punt ta’ dritt (pourvoi en cassation/cassatieberoep).

 

Din il-paġna web hija parti minn L-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-feedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 07/04/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.