Ir-Regolament Brussell IIa - Kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri

Ċipru

Il-kontenut ipprovdut minn
Ċipru

L-Artikolu 67 (a)

L-ismijiet, l-indirizzi u l-mezzi ta’ komunikazzjoni għall-awtoritajiet ċentrali nnominati skont l-Artikolu 53;

Il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Ordni Pubbliku (Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos)

L-Unità tal-Kooperazzjoni Ġuridika Internazzjonali (Monáda Diethnoús Nomikís Synergasías)

Leofóros Athalássas 125

Dasoúpoli 1461, Nicosia

Cyprus

Punti tal-kuntatt:

Is-Sinjura Yioulíka Hadjiprodromou

Uffiċjal Legali

L-Unità tal-Kooperazzjoni Ġuridika Internazzjonali

Il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Ordni Pubbliku

Tel.: (+357) 22805943

Faks: (+357) 22518328

Posta elettronika: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

Is-Sinjura Troodía Dionysíou

Uffiċjal Amministrattiv

L-Unità tal-Kooperazzjoni Ġuridika Internazzjonali

Il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Ordni Pubbliku

Tel.: (+357) 22805932

Faks: (+357) 22518328

Posta elettronika: tdionysiou@mjpo.gov.cy

L-Artikolu 67 (b)

Għall-finijiet tal-Artikoli 57(2) u 45(2), flimkien mal-lingwi uffiċjali ta' Ċipru, jiġifieri l-Grieg u t-Tork, l-Ingliż huwa aċċettat ukoll.

L-Artikolu 67 (c)

Għaċ-ċertifikat li jikkonċerna d-drittijiet ta' aċċess u r-ritorn ta' tfal skont l-Artikolu 45(2):

Għall-finijiet tal-Artikoli 57(2) u 45(2), flimkien mal-lingwi uffiċjali ta' Ċipru, jiġifieri l-Grieg u t-Tork, l-Ingliż huwa aċċettat ukoll.

L-Artikoli 21 u 29

It-talbiet skont l-Artikoli 21 u 29 iridu jiġu ppreżentati lill-qrati li ġejjin:

- f’Ċipru

(a) il-Qorti tal-Familja (Oikogeneiakó Dikastírio) ta' Nikosija-Kyrenia;

(b) il-Qorti tal-Familja ta' Limassol-Paphos;

(c) il-Qorti tal-Familja ta' Larnaca-Famagusta.

L-Artikolu 33

L-appelli skont l-Artikoli 33 iridu jiġu ppreżentati lill-qrati li ġejjin:

- f'Ċipru, il-Qorti tal-Appell tal-Familja (Devterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

L-Artikolu 34

F'Ċipru, għall-finijiet tal-Artikolu 34, ma hemm l-ebda mekkaniżmu biex sentenza mogħtija fl-appell tiġi kkontestata quddiem qorti tat-tielet istanza.

 

Din il-paġna web hija parti minn L-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-feedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 04/03/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.