Ir-Regolament Brussell IIa - Kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri

Estonja

Il-kontenut ipprovdut minn
Estonja

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Estonja

Liġi tal-Familja - Ir-Regolament Brussell IIa - Kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri


*input mandatarju

L-Artikolu 67 (a)

L-ismijiet u l-indirizzi tal-awtoritajiet ċentrali deżinjati skont l-Artikolu 53, u kif jistgħu jiġu kkuntattjati:

Ministry of Justice

International Judicial Cooperation Division

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Indirizz tal-posta elettronika: central.authority@just.ee

Tel: +372 620 8183; +372 620 8186; +372 620 8190

L-Artikolu 67 (b)

Skont l-Artikolu 57(2), biex issir komunikazzjoni mal-awtoritajiet ċentrali jiġu aċċettati dawn il-lingwi: L-Estonjan, l-Ingliż.

L-Artikolu 67 (c)

Skont l-Artikolu 45(2), għal ċertifikati dwar id-drittijiet ta' aċċess u r-ritorn ta' wild, jiġu aċċettati l-lingwi li ġejjin: L-Estonjan, l-Ingliż.

L-Artikoli 21 u 29

L-applikazzjonijiet skont l-Artikoli 21 u 29 għandhom jiġu ppreżentati lill-qorti tal-kontea relevanti fl-Estonja.

L-Artikolu 33

Rikorsi skont l-Artikolu 33 għandhom jiġu ppreżentati lill-qorti tal-kontea relevanti fl-Estonja.

L-Artikolu 34

Rikorsi skont l-Artikolu 34 jistgħu jiġu ppreżentati fl-Estonja biss bħala rikorsi fil-kassazzjoni.

 

Din il-paġna web hija parti minn L-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-feedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 14/12/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.