Ir-Regolament Brussell IIa - Kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri

Finlandja

Il-kontenut ipprovdut minn
Finlandja

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Finlandja

Liġi tal-Familja - Ir-Regolament Brussell IIa - Kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri


*input mandatarju

L-Artikolu 67 (a)

L-ismijiet, l-indirizzi u l-mezzi ta’ komunikazzjoni għall-awtoritajiet ċentrali nnominati skont l-Artikolu 53:

Il-Ministeru għall-Ġustizzja

Assistenza legali internazzjonali

Box 25

00023 Government

Tel.:+358 9 1606 7628

Faks:+358 9 1606 7524

Posta elettronika: central.authority.om@gov.fi

L-Artikolu 67 (b)

Il-lingwi aċċettati għall-komunikazzjoni mal-awtoritajiet ċentrali skont l-Artikolu 57(2): Il-Finlandiż, l-Iżvediż, l-Ingliż.

L-Artikolu 67 (c)

Għaċ-ċertifikat dwar id-dritt ta' aċċess u r-ritorn ta' wild - l-Artikolu 45(2): Il-Finlandiż, l-Iżvediż, l-Ingliż.

L-Artikoli 21 u 29

L-applikazzjonijiet previsti mill-Artikoli 21 u 29 għandhom jiġu ppreżentati lill-qrati li ġejjin:

fil-Finlandja, il-käräjäoikeus/tingsrätt.

L-Artikolu 33

L-appell previst mill-Artikolu 33 irid jiġi ppreżentat lill-qrati li ġejjin:

fil-Finlandja, il-hovioikeus/hovrätt.

L-Artikolu 34

Is-sentenzi mogħtija fl-appell previsti mill-Artikolu 34 jistgħu jiġu kkontestati biss quddiem:

fil-Finlandja, il-Korkein oikeus/högsta domstolen.

 

Din il-paġna web hija parti minn L-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-feedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 22/03/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.