Ir-Regolament Brussell IIa - Kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri

Franza

Il-kontenut ipprovdut minn
Franza

L-Artikolu 67 (a)

L-ismijiet, l-indirizzi u l-mezzi ta' komunikazzjoni għall-awtoritajiet ċentrali nominati skont l-Artikolu 53:

Ġew maħluqa żewġ awtoritajiet ċentrali.

1. Għar-regolament kollu, bl-eċċezzjoni tal-Artikolu 56 (investimenti transfruntiera)

Il-Ministeru tal-Ġustizzja

Direttorat tal-Kwistjonijiet Ċivili u tas-Siġill Uffiċjali

Département de l’entraide, du droit international privé et européen

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Indirizz elettroniku:  entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

2. Għall-applikazzjoni tal-Artikolu 56 (investimenti transfruntiera)

Il-Ministeru tal-Ġustizzja

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

Bureau de la législation et des affaires juridiques (K1)

13, place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Indirizz tal-uffiċċji: Le Millénaire 35 rue de la gare Paris 19ème

Telefown:       +33 1 70 22 89 84 ou +33 1 70 22 75 82

Indirizz elettroniku: saei.dpjj@justice.gouv.fr

L-Artikolu 67 (b)

Il-lingwi aċċettati għall-komunikazzjonijiet mal-awtoritajiet ċentrali skont l-Artikolu 57(2): il-Franċiż, l-Ingliż.

L-Artikolu 67 (c)

Il-lingwi aċċettati għaċ-ċertifikat li jikkonċerna d-dritt ta' aċċess u ċ-ċertifikat li jikkonċerna r-ritorn tat-tfal skont l-Artikolu 45(2): il-Franċiż, l-Ingliż.

L-Artikoli 21 u 29

Ir-rikorsi previsti fl-Artikoli 21 u 29 għandhom ikunu ppreżentati fil-qrati li ġejjin:

- fi Franza, lill-President tat-tribunal ġudizzjarju jew id-delegat tiegħu.

L-Artikolu 33

L-appell previst fl-Artikolu 33 għandu jkun ippreżentat fil-qrati li ġejjin:

- fi Franza, fil-Cour d'appel (Qorti tal-Appell).

L-Artikolu 34

Id-deċiżjoni dwar l-appelli prevista fl-Artikolu 34 tista’ tiġi kkontestata biss:

- fi Franza, b’pourvoi en cassation (appell fuq punt tad-dritt fil-Qorti tal-Kassazzjoni).

 

Din il-paġna web hija parti minn L-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-feedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 28/03/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.