Fil-qasam tal-ġustizzja ċivili, il-proċeduri u l-proċedimenti pendenti mibdija fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni se jkomplu skont il-liġi tal-UE. Il-Portal tal-e-Ġustizzja, abbażi tal-ftehim reċiproku mar-Renju Unit, se jżomm l-informazzjoni rilevanti marbuta mar-Renju Unit sa tmiem l-2024.

Ir-Regolament Brussell IIa - Kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri

Ġibiltà

Il-kontenut ipprovdut minn
Ġibiltà

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Renju Unit

Ġibiltà

Liġi tal-Familja - Ir-Regolament Brussell IIa - Kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri


*input mandatarju

L-Artikolu 67 (a)

Ministry of Education,

Justice and International Exchange of Information

771 Europort

Gibraltar

L-Artikolu 67 (b)

Il-lingwi aċċettati għall-komunikazzjonijiet mal-awtoritajiet ċentrali skont l-Artikolu 57(2): L-Ingliż, il-Franċiż.

L-Artikolu 67 (c)

Il-lingwi aċċettati għaċ-ċertifikati rigwardanti d-drittijiet ta' aċċess u r-ritorn tal-wild skont l-Artikolu 45(2) huma: L-Ingliż, il-Franċiż.

L-Artikoli 21 u 29

L-applikazzjonijiet li hemm dispożizzjoni dwarhom fl-Artikoli 21 u 29 għandhom ikunu ppreżentati fil-qrati li ġejjin:

- f'Ġibiltà, il-Qorti Suprema (Supreme Court).

L-Artikolu 33

L-appell provdut fl-Artikolu 33 għandu jkun ippreżentat fil-qrati mniżżla hawn taħt:

- f'Ġibiltà, il-Qorti Suprema (Supreme Court).

L-Artikolu 34

L-appelli li hemm dispożizzjoni dwarhom fl-Artikolu 34 jistgħu jitressqu biss:

- f'Ġibiltà, permezz ta' appell lill-Qorti tal-Appell (Court of Appeal).

 

Din il-paġna web hija parti minn L-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-feedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 19/08/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.