Ir-Regolament Brussell IIa - Kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri

Polonja

Il-kontenut ipprovdut minn
Polonja

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Polonja

Liġi tal-Familja - Ir-Regolament Brussell IIa - Kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri


*input mandatarju

L-Artikolu 67 (a)

L-ismijiet, l-indirizzi u l-mezzi ta’ komunikazzjoni għall-awtoritajiet ċentrali maħtura skont l-Artikolu 53:

Ministru għall-Ġustizzja

Il-kompiti tal-Awtorità Ċentrali jitwettqu mid-

Dipartiment tal-Proċedimenti tal-Familja Internazzjonali

Dipartiment għall-Familja u l-Affarijiet Minuri

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warsaw

Tel. (+48)  22 23 90 470

Fax. (+48) 22 89 70 321

Email: sekretariat.dsrin@ms.gov.pl jew polandchildabduction@ms.gov.pl

L-Artikolu 67 (b)

L-ilsna aċċettati għall-komunikazzjonijiet ma’ l-awtoritajiet ċentrali skond l-Artikolu 57(2): Pollakk, Ġermaniż, Ingliż.

L-Artikolu 67 (c)

Għal Ċertifikat dwar drittijiet ta’ l-aċċess u r-ritorn ta’ wild – artikolu 45 (2): Pollakk.

L-Artikoli 21 u 29

Ir-rikorsi previsti fl-Artikoli 21 u 29 għandhom jiġu ppreżentati lill-qrati li ġejjin:

fil-Polonja: il-Qorti tal-Kontea [Sąd Okręgowy]

L-Artikolu 33

Ir-rikorsi previsti fl-Artikolu 33 għandhom jiġu ppreżentati lill-qrati li ġejjin:

fil-Polonja, il-Qorti tal-Appell [Sąd Apelacyjny].

L-Artikolu 34

L-appelli previsti fl-Artikolu 34 jistgħu jitressqu:

fil-Polonja, appell fuq punt ta’ dritt lill-Qorti Suprema.

 

Din il-paġna web hija parti minn L-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-feedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 27/05/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.