Ir-Regolament Brussell IIa - Kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri

Rumanija

Il-kontenut ipprovdut minn
Rumanija

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Rumanija

Liġi tal-Familja - Ir-Regolament Brussell IIa - Kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri


*input mandatarju

L-Artikolu 67 (a)

Il-Ministeru tal-Ġustizzja huwa l-awtorità ċentrali fir-Rumanija (l-Artikolu 3 tal-Artikolu I 3 tal-Liġi Nru 191/2007 li tapprova l-Ordni ta’ Emerġenza tal-Gvern Nru 119/2006 dwar ċerti miżuri meħtieġa għall-applikazzjoni tar-Regolamenti Komunitarji mid-data tal-adeżjoni tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea).

Ministry of Justice, Directorate for International Law and Judicial Cooperation,

Str. Apolodor No 17, Sector 5, Code 050741, Bucharest

Tel.: +40372041077, +40372041083

Faks: +40372041079, +40372041084

L-Artikolu 67 (b)

Ir-Rumanija taċċetta r-Rumen, l-Ingliż u l-Franċiż għaċ-ċertifikat tar-ritorn jew iż-żjara tat-tfal u għall-komunikazzjonijiet lill-awtoritajiet ċentrali.

L-Artikolu 67 (c)

Ir-Rumanija taċċetta r-Rumen, l-Ingliż u l-Franċiż għaċ-ċertifikat tar-ritorn jew iż-żjara tat-tfal u għall-komunikazzjonijiet lill-awtoritajiet ċentrali.

L-Artikoli 21 u 29

It-talbiet għar-rikonoxximent u d-dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà (exequatur) jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-qorti li fid-distrett tagħha l-konvenut (“il-kontestant”) ikun residenti u, jekk dan ma jkunx magħruf, il-qorti fid-distrett li fih ir-rikorrent ikun residenti. Jekk ma jkunx possibbli li tiġi stabbilita l-ġurisdizzjoni, ir-rikors għandu jiġi ppreżentat lill-Qorti ta’ Bucharest.

L-Artikolu 33

Fir-Rumanija, l-appelli kontra d-deċiżjoni dwar ir-rikonoxximent u d-dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-qorti tal-appell (l-Artikolu 96 (2) tal-Liġi Nru 134/2010 dwar il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili).

L-Artikolu 34

Appell (l-Artikolu 97(1) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili)

 

Din il-paġna web hija parti minn L-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-feedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 16/08/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.