Fil-qasam tal-ġustizzja ċivili, il-proċeduri u l-proċedimenti pendenti mibdija fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni se jkomplu skont il-liġi tal-UE. Il-Portal tal-Ġustizzja elettronika, abbażi tal-ftehim reċiproku mar-Renju Unit, se jżomm l-informazzjoni rilevanti marbuta mar-Renju Unit sa tmiem l-2022.

Kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta' responsabbiltà tal-ġenituri

Skozja

Il-kontenut ipprovdut minn
Skozja

L-Artikolu 67 (a)

L-ismijiet, l-indirizzi u l-mezzi ta’ komunikazzjoni għall-awtoritajiet ċentrali nnominati skont l-Artikolu 53:

Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St. Andrew’s House (GW15)

Regent Road

Edinburgh EH1 3DG

Tel.:                 +44 (0)131 244 4827/4832

Faks:                 +44 (0)131 244 4848

Indirizz elettroniku:

Paula.Nugent@gov.scot (Maniġer tal-Każijiet);

L-Artikolu 67 (b)

Il-lingwi aċċettati għall-komunikazzjonijiet mal-awtoritajiet ċentrali skont l-Artikolu 57(2): l-Ingliż, il-Franċiż.

L-Artikolu 67 (c)

Il-lingwi aċċettati għaċ-ċertifikat li jikkonċerna d-drittijiet ta’ aċċess u r-ritorn tal-minuri skont l-Artikolu 45(2) huma: l-Ingliż, il-Franċiż.

L-Artikoli 21 u 29

It-talbiet previsti mill-Artikoli 21 u 29 għandhom ikunu ppreżentati lill-qrati li ġejjin:

- fl-Iskozja, il-Qorti Suprema Ċivili.

L-Artikolu 33

L-appell previst mill-Artikolu 33 għandu jkun ippreżentat fil-qrati mniżżla hawn taħt:

- fl-Iskozja, il-Qorti Suprema Ċivili, Sede tal-Ewwel Istanza (Court of Session, Outer House).

L-Artikolu 34

L-appelli previsti mill-Artikolu 34 jistgħu jiġu ppreżentati biss:

- fl-Iskozja, lill-Qorti Suprema Ċivili, Sede ta’ Appell (Court of Session, Inner House).

 

Din il-paġna web hija parti minn L-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-feedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 09/09/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.