Verordening Brussel II bis - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid

Oostenrijk

Inhoud aangereikt door
Oostenrijk

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Oostenrijk

Familierecht - Verordening Brussel II bis - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid


*verplichte invoer

Artikel 67 (a)

De namen, adressen en communicatiemiddelen van de overeenkomstig artikel 53 aangewezen centrale autoriteiten:

Bundesministerium für Justiz (Bondsministerie van Justitie), Museumstraße 7, 1070 Wien

Abteilung I 1

Tel.:     +43 1 52152 2134

Fax:         +43 1 52152 2829

E-mail:     team.z@bmj.gv.at

Artikel 67 (b)

De overeenkomstig artikel 57, lid 2, voor mededelingen aan de centrale autoriteiten aanvaarde talen: Duits.

Artikel 67 (c)

De overeenkomstig artikel 45, lid 2, voor het certificaat betreffende het omgangsrecht en de terugkeer van een kind aanvaarde talen: Duits.

Artikelen 21 en 29

De in de artikelen 21 en 29 bedoelde verzoeken worden ingediend bij de volgende gerechten of bevoegde autoriteiten:

- in Oostenrijk, de districtsrechtbank (Bezirksgericht).

Artikel 33

De in artikel 33 bedoelde rechtsmiddelen worden ingesteld bij de volgende gerechten:

- in Oostenrijk, de districtsrechtbank (Bezirksgericht).

Artikel 34

De in artikel 34 bedoelde hogere voorzieningen kunnen in Oostenrijk alleen worden ingesteld:

in vorm van een beroep over een rechtsvraag (Revisonsrekurs), ingesteld bij de districtsrechtbank (Bezirksgericht), maar gericht aan het Hooggerechtshof (Oberste Gerichtshof).

 

Deze webpagina maakt deel uit van de website Uw Europa.

Al uw feedback over de verstrekte informatie is welkom.

Your-Europe

Laatste update: 13/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.