Verordening Brussel II bis - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid

België

Inhoud aangereikt door
België

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

België

Familierecht - Verordening Brussel II bis - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid


*verplichte invoer

Artikel 67 (a)

De namen, adressen en communicatiemiddelen van de overeenkomstig artikel 53 aangewezen centrale autoriteiten.

Federale Overheidsdienst Justitie
Dienst Internationale rechtshulp in burgerlijke zaken
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Telefoon: +32 2 542 67 00
E-mail: kinderontvoering@just.fgov.be

Artikel 67 (b)

Frans, Nederlands, Duits en Engels.

Artikel 67 (c)

Het certificaat moet vergezeld gaan van een vertaling in de officiële taal van de plaats van tenuitvoerlegging.

Artikelen 21 en 29

De rechtbank van eerste aanleg.

Artikel 33

- De persoon die om uitvoerbaarverklaring heeft verzocht, kan een rechtsmiddel instellen bij het betrokken hof van beroep.

- De persoon tegen wie de tenuitvoerlegging is gevorderd, kan bezwaar aantekenen bij de betrokken rechtbank van eerste aanleg.

Artikel 34

Voorziening in cassatie.

 

Deze webpagina maakt deel uit van de website Uw Europa.

Al uw feedback over de verstrekte informatie is welkom.

Your-Europe

Laatste update: 11/07/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.