Verordening Brussel II bis - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid

Bulgarije

Inhoud aangereikt door
Bulgarije

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Bulgarije

Familierecht - Verordening Brussel II bis - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid


*verplichte invoer

Artikel 67 (a)

De namen, adressen en communicatiemiddelen van de overeenkomstig artikel 53 aangewezen centrale autoriteiten zijn:

Het ministerie van Justitie

Directoraat Internationale rechtsbescherming van kinderen en Internationale adoptie

Tel.: (+359 2) 9237302

E-mail: L_Chernogorova@justice.government.bg

Fax: (+359 2) 9871557

Adres: Ul. Slavyanska 1

BG -1040 Sofia

Bulgarije

(voor alle onder de verordening vallende kwesties in verband met ouderlijke verantwoordelijkheid en de ontvoering en plaatsing van kinderen (artikel 56))

Directoraat Internationale justitiële samenwerking en Europese zaken

Tel.: (+359 2) 9237413

Fax: (+359 2) 9809223

Adres: Ul. Slavyanska 1

BG -1040 Sofia

Bulgarije

(voor alle onder de verordening vallende kwesties, behalve voor aangelegenheden in verband met ouderlijke verantwoordelijkheid en de ontvoering en plaatsing van kinderen (artikel 56))

Artikel 67 (b)

De talen die worden aanvaard voor mededelingen aan de centrale autoriteiten overeenkomstig artikel 57, lid 2, zijn: Bulgaars, Engels en Frans.

Artikel 67 (c)

De talen die worden aanvaard voor het certificaat inzake het omgangsrecht overeenkomstig artikel 45, lid 2, zijn: Bulgaars, Engels en Frans.

Artikelen 21 en 29

De in artikel 21, lid 2, bedoelde bevoegde autoriteiten voor de erkenning van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid zijn de bevoegde autoriteiten voor registratie, te weten de burgemeesters van gemeenten (artikel 621, lid 2, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

De in artikel 21, lid 3, bedoelde bevoegde instantie voor de erkenning van beslissingen is het provinciale hof met jurisdictie in de plaats van het vaste of geregistreerde adres van de wederpartij of, indien die partij geen vast of geregistreerd adres in Bulgarije heeft, in de plaats van het vaste of geregistreerde adres van de belanghebbende partij (artikel 622, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering). Indien de belanghebbende partij evenmin een vast of geregistreerd adres in Bulgarije heeft, moet het verzoek worden gericht tot de gemeentelijke rechtbank van Sofia.

Het provinciale hof met jurisdictie in de plaats van het vaste of geregistreerde adres van de schuldenaar of in de plaats van tenuitvoerlegging is de bevoegde autoriteit waarbij het in artikel 29 bedoelde verzoek om een uitvoerbaarverklaring betreffende een in een andere EU‑lidstaat gegeven rechterlijke beslissing moet worden ingediend (artikel 623, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 33

Tegen de beslissing kan beroep worden ingesteld bij het Hof van beroep van Sofia (artikel 623, lid 6, eerste zin, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 34

Verdere beroepen tegen beslissingen van het Hof van beroep van Sofia moeten worden ingesteld bij het Hoge Hof van Cassatie (artikel 623, lid 6, tweede zin, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

 

Deze webpagina maakt deel uit van de website Uw Europa.

Al uw feedback over de verstrekte informatie is welkom.

Your-Europe

Laatste update: 26/11/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.