Verordening Brussel II bis - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid

Kroatië

Inhoud aangereikt door
Kroatië

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Kroatië

Familierecht - Verordening Brussel II bis - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid


*verplichte invoer

Artikel 67 (a)

De namen, adressen en communicatiemiddelen van de overeenkomstig artikel 53 aangewezen centrale autoriteiten:

Ministerie van Arbeid, Pensioenen, Gezinszaken en Sociaal Beleid

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Website: https://mrosp.gov.hr/

E-mail: eu-poslovi@mrosp.hr

Tel.: +385 1 6109 892, + 385 1 6106 164

Fax: +385 1 6106 171

Artikel 67 (b)

De talen die worden aanvaard voor mededelingen aan centrale autoriteiten overeenkomstig artikel 57, lid 2:

a) het Kroatisch of het Engels voor mededelingen aan de centrale autoriteiten;

b) het Kroatisch voor verzoeken.

Artikel 67 (c)

De talen die worden aanvaard voor het certificaat betreffende het omgangsrecht overeenkomstig artikel 45, lid 2:

het Kroatisch.

Artikelen 21 en 29

De verzoeken als bedoeld in de artikelen 21 en 29 moeten worden ingediend bij de volgende gerechten:

gemeentelijke rechtbanken (općinski sudovi, enkelvoud općinski sud) nemen verzoeken om een uitvoerbaarverklaring in ontvangst en beslissen daarover.

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 33

De rechtsmiddelen als bedoeld in artikel 33 moeten worden ingesteld bij de volgende gerechten:

rechtsmiddelen worden ingesteld bij de in tweede aanleg bevoegde rechtbank (districtsrechtbanken; županijski sudovi, enkelvoud županijski sud) via de in eerste aanleg bevoegde rechtbank die de beslissing heeft gegeven (een gemeentelijke rechtbank).

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 34

De rechtsmiddelen als bedoeld in artikel 34:

de in een beroepsprocedure gegeven beslissing kan worden betwist wanneer een van de partijen een verzoek om herziening indient (de artikelen 421-428 van de wet inzake burgerlijke rechtsvordering). Een verzoek om herziening moet worden ingediend bij de rechtbank die de beslissing in eerste aanleg heeft gegeven (een gemeentelijke rechtbank).

 

Deze webpagina maakt deel uit van de website Uw Europa.

Al uw feedback over de verstrekte informatie is welkom.

Your-Europe

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Laatste update: 30/01/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.