Verordening Brussel II bis - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid

Tsjechië

Inhoud aangereikt door
Tsjechië

Artikel 67 (a)

De namen, adressen en communicatiemiddelen van de overeenkomstig artikel 53 aangewezen centrale autoriteiten:

Bureau voor internationale rechtsbescherming van kinderen (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí)

Šilingrovo náměstí 3

602 00 Brno

Tsjechië

Telefoon: 00420 542 215 522

Fax: 00420 542 212 836

E-mail: podatelna@umpod.cz

Website: http://www.umpod.cz/

Contactpersonen:

Zdeněk Kapitán, directeur

Markéta Nováková, adjunct-directeur

Artikel 67 (b)

De overeenkomstig artikel 57, lid 2, voor mededelingen aan de centrale autoriteiten aanvaarde talen: Tsjechisch, Engels, Duits en Frans.

Artikel 67 (c)

Voor het certificaat betreffende het omgangsrecht en de terugkeer van een kind — artikel 45, lid 2: Tsjechisch

Artikelen 21 en 29

Verzoeken op grond van de artikelen 21 en 29 moeten in de Tsjechische Republiek worden ingediend bij de volgende instanties:

- districtsrechtbanken (okresní soudy) of gerechtsdeurwaarders (soudní exekutoři).

Artikel 33

Rechtsmiddelen op grond van artikel 33 moeten in de Tsjechische Republiek worden ingesteld bij de volgende gerechten:

- districtsrechtbanken (okresní soudy).

Artikel 34

De enige hogere voorzieningen die in de Tsjechische Republiek kunnen worden ingesteld op grond van artikel 34 zijn:

- beroep tot nietigverklaring (žaloba pro zmatečnost) overeenkomstig de artikelen 229 e.v. van Wet nr. 99/1963 (wetboek van burgerlijke rechtsvordering), zoals gewijzigd, toetsing in hogere voorziening (dovolání) overeenkomstig de artikelen 236 e.v. van Wet nr. 99/1963 (wetboek van burgerlijke rechtsvordering), zoals gewijzigd.

 

Deze webpagina maakt deel uit van de website Uw Europa.

Al uw feedback over de verstrekte informatie is welkom.

Your-Europe

Laatste update: 03/06/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.