Verordening Brussel II bis - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid

Estland

Inhoud aangereikt door
Estland

Artikel 67 (a)

De namen, adressen en contactgegevens van de overeenkomstig artikel 53 aangewezen centrale autoriteiten:

Ministerie van Justitie

Afdeling Internationale justitiële samenwerking

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

E-mail: central.authority@just.ee

Tel: +372 620 8183; +372 620 8186; +372 620 8190

Artikel 67 (b)

De talen die worden aanvaard voor mededelingen aan de centrale autoriteiten overeenkomstig artikel 57, lid 2, zijn: Ests en Engels.

Artikel 67 (c)

De talen die worden aanvaard voor certificaten inzake omgangsrechten en terugkeer van een kind overeenkomstig artikel 45, lid 2, zijn: Ests en Engels.

Artikelen 21 en 29

Verzoeken als bedoeld in de artikelen 21 en 29 worden ingediend bij de desbetreffende kantonrechtbank in Estland.

Artikel 33

Beroepen als bedoeld in artikel 33 worden ingediend bij de desbetreffende districtsrechtbank in Estland.

Artikel 34

Beroepen als bedoeld in artikel 34 worden in Estland uitsluitend ingediend als cassatieberoepen.

 

Deze webpagina maakt deel uit van de website Uw Europa.

Al uw feedback over de verstrekte informatie is welkom.

Your-Europe

Laatste update: 14/12/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.