Verordening Brussel II bis - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid

Finland

Inhoud aangereikt door
Finland

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Finland

Familierecht - Verordening Brussel II bis - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid


*verplichte invoer

Artikel 67 (a)

De namen, adressen en communicatiemiddelen van de overeenkomstig artikel 53 aangewezen centrale autoriteiten:

Oikeusministeriö (ministerie van Justitie)

Kansainvälinen oikeusapu (Internationale rechtshulp)

PL 25

00023 Valtioneuvosto

Tel.: +358 9 1606 7628

Fax: +358 9 1606 7524

E-mail: central.authority.om@gov.fi

Artikel 67 (b)

De talen die worden aanvaard voor mededelingen aan de centrale autoriteiten overeenkomstig artikel 57, lid 2, zijn: Fins, Zweeds, Engels.

Artikel 67 (c)

Voor het certificaat inzake omgangsrechten en terugkeer van een kind - artikel 45, lid 2: Fins, Zweeds, Engels.

Artikelen 21 en 29

De verzoeken als bedoeld in de artikelen 21 en 29 moeten worden ingediend bij de volgende rechtbank:

in Finland, de käräjäoikeus/tingsrätt.

Artikel 33

Het beroep als bedoeld in artikel 33 moet worden ingesteld bij de volgende rechtbank:

in Finland, de hovioikeus/hovrätt.

Artikel 34

De beslissingen waarbij uitspraak wordt gedaan over een beroep, als bedoeld in artikel 34, kunnen uitsluitend worden aangevochten bij:

in Finland, de Korkein oikeus/högsta domstolen.

 

Deze webpagina maakt deel uit van de website Uw Europa.

Al uw feedback over de verstrekte informatie is welkom.

Your-Europe

Laatste update: 22/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.