Verordening Brussel II bis - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid

Frankrijk

Inhoud aangereikt door
Frankrijk

Artikel 67 (a)

De namen, adressen en communicatiemiddelen van de overeenkomstig artikel 53 aangewezen centrale autoriteiten.

Er zijn twee centrale autoriteiten aangewezen.

1. Voor de volledige verordening, met uitzondering van artikel 56 (grensoverschrijdende plaatsingen)

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Département de l’entraide, du droit international privé et européen

13, place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

E-mail: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

2. Voor de toepassing van artikel 56 (grensoverschrijdende plaatsingen)

Ministère de la Justice

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

Bureau de la législation et des affaires juridiques (K1)

13, place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Kantooradres: Le Millénaire 35 rue de la gare Paris 19ème

Tel.:  +33 1 70 22 89 84 of +33 1 70 22 75 82

E-mail: saei.dpjj@justice.gouv.fr

Artikel 67 (b)

De overeenkomstig artikel 57, lid 2, voor mededelingen aan de centrale autoriteiten aanvaarde talen: Frans, Engels.

Artikel 67 (c)

Voor het certificaat betreffende het omgangsrecht en het certificaat betreffende de terugkeer van het kind - artikel 45, lid 2: Frans, Engels.

Artikelen 21 en 29

De in de artikelen 21 en 29 bedoelde verzoeken worden ingediend bij de volgende gerechten:

- in Frankrijk, de president van de tribunal judiciaire (gewone rechtbank) of zijn vertegenwoordiger.

Artikel 33

Het in artikel 33 bedoelde rechtsmiddel wordt ingesteld bij de volgende gerechten:

- in Frankrijk, het Cour d’appel (hof van beroep).

Artikel 34

Tegen de op het rechtsmiddel gegeven beslissing als bedoeld in artikel 34 kan slechts het volgende rechtsmiddel worden ingesteld:

- in Frankrijk, een cassatieberoep.

 

Deze webpagina maakt deel uit van de website Uw Europa.

Al uw feedback over de verstrekte informatie is welkom.

Your-Europe

Laatste update: 28/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.