Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Verordening Brussel II bis - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid

Gibraltar

Inhoud aangereikt door
Gibraltar

Artikel 67 (a)

Ministry of Education,

Justice and International Exchange of Information

771 Europort

Gibraltar

Artikel 67 (b)

De talen die worden aanvaard voor communicatie met de centrale autoriteiten overeenkomstig artikel 57, lid 2, zijn: het Engels en het Frans.

Artikel 67 (c)

De talen die worden aanvaard voor de verklaring inzake het recht van toegang en terugkeer van het kind overeenkomstig artikel 45, lid 2, zijn: het Engels en het Frans.

Artikelen 21 en 29

De verzoeken als bedoeld in de artikelen 21 en 29 moeten worden ingediend bij de volgende rechterlijke instantie:

- in Gibraltar, het Hooggerechtshof.

Artikel 33

Het beroep als bedoeld in artikel 33 moet worden ingesteld bij de volgende rechterlijke instantie:

- in Gibraltar, het Hooggerechtshof.

Artikel 34

De beroepen als bedoeld in artikel 34 kunnen alleen worden ingesteld bij de volgende rechterlijke instantie:

- in Gibraltar, het Hof van Beroep.

 

Deze webpagina maakt deel uit van de website Uw Europa.

Al uw feedback over de verstrekte informatie is welkom.

Your-Europe

Laatste update: 19/08/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.