Verordening Brussel II bis - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid

Hongarije

Inhoud aangereikt door
Hongarije

Artikel 67 (a)

De namen, adressen en communicatiemiddelen van de overeenkomstig artikel 53 aangewezen centrale autoriteiten kunnen worden gevonden door het zoekinstrument bovenaan de pagina te gebruiken.

Artikel 67 (b)

De overeenkomstig artikel 57, lid 2, voor mededelingen aan de centrale autoriteiten aanvaarde talen zijn het Hongaars, het Engels, het Duits en het Frans.

Artikel 67 (c)

De overeenkomstig artikel 45, lid 2, voor het certificaat betreffende het omgangsrecht aanvaarde talen zijn het Hongaars, het Engels, het Duits en het Frans.

Artikelen 21 en 29

De gerechten waarbij de in de artikelen 21 en 29 bedoelde verzoeken kunnen worden ingediend, zijn:

– in Hongarije, de districtsrechtbank van de zetel van de bevoegde regionale rechtbank (törvényszék székhelyén működő járásbíróság), en in Boedapest de centrale districtsrechtbank van Buda (Budai Központi Kerületi Bíróság).

Artikel 33

De gerechten waarbij de in artikel 33 bedoelde rechtsmiddelen kunnen worden ingesteld, zijn:

– in Hongarije, de regionale rechtbanken (törvényszék) en, in Boedapest de hoofdstedelijke regionale rechtbank van Boedapest (Fővárosi Törvényszék).

Artikel 34

De in hoger beroep gewezen beslissing kan in Hongarije op grond van artikel 34 alleen worden aangevochten:

door een verzoek om herziening (felülvizsgálati kérelem).

 

Deze webpagina maakt deel uit van de website Uw Europa.

Al uw feedback over de verstrekte informatie is welkom.

Your-Europe

Laatste update: 03/04/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.