Verordening Brussel II bis - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid

Ierland

Inhoud aangereikt door
Ierland

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Ierland

Familierecht - Verordening Brussel II bis - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid


*verplichte invoer

Artikel 67 (a)

De namen, adressen en communicatiemiddelen van de overeenkomstig artikel 53 aangewezen centrale autoriteiten:

Centrale autoriteit ‘Internationale kinderontvoering’

Department of Justice

7 Ely Place

Dublin 2

Telefoon: +353 (1) 602 8202

E-mail: internationalchildabduction@justice.ie

Artikel 67 (b)

De overeenkomstig artikel 57, lid 2, voor mededelingen aan de centrale autoriteiten aanvaarde talen: Iers en/of Engels.

Artikel 67 (c)

De overeenkomstig artikel 45, lid 2, voor het certificaat betreffende het omgangsrecht en de terugkeer van het kind aanvaarde talen: Engels en/of Iers.

Artikelen 21 en 29

De in de artikelen 21 en 29 bedoelde verzoeken worden ingediend bij de volgende gerechten:

- in Ierland, het High Court.

Artikel 33

Het in artikel 33 bedoelde rechtsmiddel wordt ingesteld bij de volgende gerechten:

- in Ierland, het High Court.

Artikel 34

In Ierland een beroep over een rechtsvraag bij het Court of Appeal (er zij evenwel op gewezen dat het Supreme Court krachtens de Ierse grondwet bevoegd is voor beroepsprocedures tegen beslissingen van het High Court, indien het ervan overtuigd is dat er zich uitzonderlijke omstandigheden hebben voorgedaan die een rechtstreeks beroep rechtvaardigen. Het Supreme Court is ook bevoegd voor beroepsprocedures tegen beslissingen van het Court of Appeal als het ervan overtuigd is dat er is voldaan aan bepaalde in de grondwet vastgestelde voorwaarden).

 

Deze webpagina maakt deel uit van de website Uw Europa.

Al uw feedback over de verstrekte informatie is welkom.

Your-Europe

Laatste update: 21/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.