Verordening Brussel II bis - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid

Italië

Inhoud aangereikt door
Italië

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Italië

Familierecht - Verordening Brussel II bis - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid


*verplichte invoer

Artikel 67 (a)

De namen, adressen en communicatiemiddelen van de overeenkomstig artikel 53 aangewezen centrale autoriteiten:

de centrale autoriteit voor het gehele grondgebied van Italië is de afdeling jeugd- en gemeenschapsrecht (Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità).

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Rome

Telefoon:         +39 06 68188326; 06 68188331; 06 68188335

Fax:                 +39 06 68808085

E-mail: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Gecertificeerde e-mail: prot.dgmc@giustiziacert.it

Artikel 67 (b)

De overeenkomstig artikel 57, lid 2, voor mededelingen aan de centrale autoriteiten aanvaarde talen: Italiaans, Engels, Frans.

Artikel 67 (c)

De overeenkomstig artikel 45, lid 2, voor het certificaat betreffende het omgangsrecht aanvaarde talen: Italiaans, Engels, Frans.

Artikelen 21 en 29

De in de artikelen 21 en 29 bedoelde verzoeken moeten worden ingediend bij de volgende gerechten:

in Italië, het Corte d'appello (hof van beroep).

Artikel 33

De in artikel 33 bedoelde rechtsmiddelen moeten worden ingesteld bij de volgende gerechten:

in Italië, het Corte d'appello.

Artikel 34

De in artikel 34 bedoelde hogere voorziening kan in Italië alleen worden ingesteld in de vorm van een:

cassatieberoep over een rechtsvraag (cassazione).

 

Deze webpagina maakt deel uit van de website Uw Europa.

Al uw feedback over de verstrekte informatie is welkom.

Your-Europe

Laatste update: 21/07/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.