Verordening Brussel II bis - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid

Luxemburg

Inhoud aangereikt door
Luxemburg

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Luxemburg

Familierecht - Verordening Brussel II bis - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid


*verplichte invoer

Artikel 67 (a)

De namen, adressen en communicatiemiddelen van de overeenkomstig artikel 53 aangewezen centrale autoriteiten:

Parquet général près la Cour Supérieure de Justice

Parquet Général

Cité Judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Telefoon: +352 47 59 81 - 2393/ -2329

Fax:         +352 47 05 50

E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Artikel 67 (b)

De overeenkomstig artikel 57, lid 2, voor mededelingen aan de centrale autoriteiten aanvaarde talen: Frans, Engels, Duits.

Artikel 67 (c)

Voor het certificaat betreffende het omgangsrecht en het certificaat betreffende de terugkeer van een kind – artikel 45, lid 2: Frans, Engels, Duits.

Artikelen 21 en 29

De in de artikelen 21 en 29 bedoelde verzoeken worden ingediend bij de volgende gerechten:

- in Luxemburg, de president van het "tribunal d'arrondissement".

Artikel 33

Het in artikel 33 bedoelde rechtsmiddel wordt ingesteld bij de volgende gerechten:

- in Luxemburg, het "Cour d'appel".

Artikel 34

Artikel 34, tegen de beslissing gegeven op het rechtsmiddel kan:

- in Luxemburg slechts cassatieberoep worden ingesteld.

 

Deze webpagina maakt deel uit van de website Uw Europa.

Al uw feedback over de verstrekte informatie is welkom.

Your-Europe

Laatste update: 14/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.