Verordening Brussel II bis - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid

Malta

Inhoud aangereikt door
Malta

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Malta

Familierecht - Verordening Brussel II bis - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid


*verplichte invoer

Artikel 67 (a)

De namen, adressen en communicatiemiddelen van de overeenkomstig artikel 53 aangewezen centrale autoriteiten:

De Chief Executive Officer, Autoriteit voor normen inzake sociale zorg

Ministerie van Gezinsbeleid, Kinderrechten en Maatschappelijke Solidariteit

Autoriteit voor normen inzake sociale zorg

469 Bugeja Institute

St Joseph High Road

Sta Venera SVR 1012

MALTA

Telefoon: +356 25494000

Fax: +356 25494355

E-mail: feedback-scsa@gov.mt

Website: https://scsa.gov.mt/

Artikel 67 (b)

De overeenkomstig artikel 57, lid 2, voor mededelingen aan de centrale autoriteiten aanvaarde talen: Maltees, Engels.

Artikel 67 (c)

Voor het certificaat betreffende het omgangsrecht met een kind aanvaarde talen — artikel 45, lid 2: Maltees, Engels.

Artikelen 21 en 29

De in de artikelen 21 en 29 bedoelde verzoeken worden bij de volgende rechtbanken ingediend:

in Malta, de burgerlijke rechtbank (familierechtbank) en in Gozo, het hof van magistraten (Gozo) (familierechtbank) (als hogere rechter).

Artikel 33

De in artikel 33 bedoelde rechtsmiddelen worden ingediend bij de volgende rechtbanken:

— in Malta en Gozo, het Qorti tal-Appell [hof van beroep] volgens de procedure voor hoger beroep die is vastgesteld in het wetboek van organisatie en burgerlijke rechtsvordering — hfdst. 12.

Artikel 34

De in artikel 34 bedoelde rechtsmiddelen: bestaan niet in het nationale recht.

 

Deze webpagina maakt deel uit van de website Uw Europa.

Al uw feedback over de verstrekte informatie is welkom.

Your-Europe

Laatste update: 25/03/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.