Verordening Brussel II bis - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid

Polen

Inhoud aangereikt door
Polen

Artikel 67 (a)

De namen, adressen en communicatiemiddelen van de overeenkomstig artikel 53 aangewezen centrale autoriteiten;

Minister Sprawiedliwości

Zadania organu centralnego wykonuje

Wydział Międzynarodowych Postępowań Rodzinnych

Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Telefoon: +48 22 23 90 470

Fax: +48 22 89 70 321

E-mail: sekretariat.dsrin@ms.gov.pl of polandchildabduction@ms.gov.pl

Artikel 67 (b)

De overeenkomstig artikel 57, lid 2, voor mededelingen aan de centrale autoriteiten aanvaarde talen: Pools, Duits, Engels.

Artikel 67 (c)

Voor het certificaat betreffende het omgangsrecht en de terugkeer van een kind – artikel 45, lid 2: Pools.

Artikelen 21 en 29

De in de artikelen 21 en 29 bedoelde verzoeken worden ingediend bij de volgende gerechten:

- in Polen, de regionale rechtbanken (sądy okręgowe).

Artikel 33

Het in artikel 33 bedoelde rechtsmiddel wordt ingesteld bij de volgende gerechten:

- in Polen, de hoven van beroep (sądy apelacyjne).

Artikel 34

Tegen de op het rechtsmiddel gegeven beslissing als bedoeld in artikel 34 kan slechts het volgende rechtsmiddel worden ingesteld:

- in Polen een beroep in cassatie bij het hooggerechtshof (Sąd Najwyższy).

 

Deze webpagina maakt deel uit van de website Uw Europa.

Al uw feedback over de verstrekte informatie is welkom.

Your-Europe

Laatste update: 27/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.