Verordening Brussel II bis - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid

Portugal

Inhoud aangereikt door
Portugal

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Portugal

Familierecht - Verordening Brussel II bis - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid


*verplichte invoer

Artikel 67 (a)

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Portugees) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Frans

De overeenkomstig artikel 53 aangewezen centrale autoriteit is:

het directoraat-generaal Rehabilitatie en Gevangeniswezen (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais) (DGRSP)

dienst Rechtshulp en geschillen (Gabinete Jurídico e Contencioso)

Travessa da Cruz do Torel, nº 1

1150-122 Lissabon

Tel.:     (+351) 218 812 200

Fax:     (+351) 218 853 653

Homepage

E-mail: gjc@dgrsp.mj.pt

Artikel 67 (b)

De overeenkomstig artikel 57, lid 2, voor mededelingen aan de centrale autoriteiten aanvaarde talen zijn het Portugees, het Engels en het Frans.

Artikel 67 (c)

De overeenkomstig artikel 45, lid 2, voor het certificaat betreffende het omgangsrecht en de terugkeer aanvaarde talen zijn het Portugees en het Engels.

Artikelen 21 en 29

Voor de in de artikelen 21 en 29 bedoelde zaken is de bevoegde rechtbank:

- de rechtbank voor familiezaken en minderjarigen (Juízo de Família e Menores); of, bij gebrek daaraan:

- de lokale rechtbank voor civiele zaken (Juízo Local Cível), in voorkomend geval, of de lokale rechtbank met algemene bevoegdheid (Juízo Local de Competência Genérica).

Artikel 33

De in artikel 33 bedoelde rechtsmiddelen moeten worden ingesteld bij het hof van beroep (Tribunal da Relação).

Artikel 34

Voor de toepassing van artikel 34 van de verordening is het alleen mogelijk een beroep in te stellen over een rechtsvraag en dat beroep moet worden ingesteld bij het hooggerechtshof (Supremo Tribunal de Justiça).

 

Deze webpagina maakt deel uit van de website Uw Europa.

Al uw feedback over de verstrekte informatie is welkom.

Your-Europe

Laatste update: 07/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.