Verordening Brussel II bis - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid

Roemenië

Inhoud aangereikt door
Roemenië

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Roemenië

Familierecht - Verordening Brussel II bis - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid


*verplichte invoer

Artikel 67 (a)

Het ministerie van Justitie is de centrale autoriteit in Roemenië (artikel 3 van I 3 van Wet nr. 191/2007 tot goedkeuring van nooddecreet nr. 119/2006 van de regering betreffende bepaalde maatregelen die nodig zijn voor de toepassing van communautaire verordeningen vanaf de datum van toetreding van Roemenië tot de Europese Unie).

Ministerie van Justitie, directoraat Internationaal Recht en Justitiële Samenwerking,

Apolodor nr. 17, Sector 5, Code 050741, Boekarest

Tel.: +40372041077, +40372041083

Fax: +40372041079, +40372041084

Artikel 67 (b)

Roemenië aanvaardt het Roemeens, het Engels en het Frans voor het certificaat betreffende terugkeer of bezoek van het kind en voor mededelingen aan de centrale autoriteiten.

Artikel 67 (c)

Roemenië aanvaardt het Roemeens, het Engels en het Frans voor het certificaat betreffende terugkeer of bezoek van het kind en voor mededelingen aan de centrale autoriteiten.

Artikelen 21 en 29

Verzoeken om erkenning en uitvoerbaarverklaring (exequatur) vallen onder de bevoegdheid van het gerecht van het rechtsgebied waar de verweerder (“partij die weigert”) woont en, indien dit niet bekend is, het gerecht van het rechtsgebied waar de eiser woont. Indien de bevoegdheid niet kan worden vastgesteld, wordt het verzoek ingediend bij de rechtbank van Boekarest.

Artikel 33

In Roemenië valt het hoger beroep tegen de beslissing tot erkenning en uitvoerbaarverklaring onder de bevoegdheid van het hof van beroep (artikel 96, lid 2, van Wet nr. 134/2010 houdende het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 34

Herziening (artikel 97, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering)

 

Deze webpagina maakt deel uit van de website Uw Europa.

Al uw feedback over de verstrekte informatie is welkom.

Your-Europe

Laatste update: 16/08/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.