Verordening Brussel II bis - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid

Slowakije

Inhoud aangereikt door
Slowakije

Artikel 67 (a)

De namen, adressen en communicatiemiddelen van de overeenkomstig artikel 53 aangewezen centrale autoriteiten:

(artikel 55, punt c)) - Ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava 

Telefoon:      +421 2 888 91 379/341/425

Fax:     +421 2 888 91 605

E-mailadres: civil.inter.coop@justice.sk

Website: https://www.justice.gov.sk

(artikel 55, punten a), b), d) en e), en artikel 56) - Centrum voor internationale rechtsbescherming van kinderen en jongeren (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)

Špitálska č. 25-27

Postbus 57

814 99 Bratislava

Telefoon: +421 2 20 45 82 00

E-mail: info@cipc.gov.sk

Website:    http://www.cipc.gov.sk

Artikel 67 (b)

De talen waarin de mededelingen aan de centrale autoriteiten kunnen worden toegezonden overeenkomstig artikel 57, lid 2:

  • voor de toepassing van artikel 55, onder c): Slowaaks, Engels, Frans
  • voor de toepassing van artikel 55, onder d): Slowaaks, Engels, Tsjechisch
  • voor de toepassing van artikel 55, onder a), b) en e): Slowaaks, Engels, Frans, Tsjechisch en Duits.

Artikel 67 (c)

Voor een certificaat betreffende het omgangsrecht en een certificaat betreffende de terugkeer van een kind – artikel 45, lid 2: het Slowaaks.

Artikelen 21 en 29

De in artikel 21 bedoelde verzoeken worden ingediend bij de volgende gerechten:

a) de regionale rechtbank van Bratislava (Krajský súd v Bratislave), in het geval van verzoeken om erkenning van een beslissing betreffende echtscheiding, scheiding van tafel en bed of nietigverklaring van het huwelijk;

b) de districtsrechtbank van de woonplaats van het kind of, indien het kind geen woonplaats heeft, van de verblijfplaats van het kind, in het geval van verzoeken om erkenning van een beslissing inzake ouderlijke rechten en verantwoordelijkheden. Indien er geen dergelijk gerecht is, is de gemeentelijke rechtbank van Bratislava II bevoegd.

De in artikel 29 bedoelde verzoeken worden ingediend bij de volgende gerechten:

de districtsrechtbank van de woonplaats van het kind of, indien het kind geen woonplaats heeft, van de verblijfplaats van het kind, in het geval van verzoeken om uitvoerbaarverklaring. Indien er geen dergelijk gerecht is, is de gemeentelijke rechtbank van Bratislava II bevoegd.

Artikel 33

De in artikel 33 bedoelde rechtsmiddelen worden ingesteld bij de volgende gerechten:

- de rechtbank die in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan.

Artikel 34

De krachtens artikel 34 in te stellen rechtsmiddelen:

-  herziening van het hoger beroep.

 

Deze webpagina maakt deel uit van de website Uw Europa.

Al uw feedback over de verstrekte informatie is welkom.

Your-Europe

Laatste update: 28/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.