Verordening Brussel II bis - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid

Slowakije

Inhoud aangereikt door
Slowakije

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Slowakije

Familierecht - Verordening Brussel II bis - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid


*verplichte invoer

Artikel 67 (a)

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Slowaaks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

De namen, adressen en communicatiemiddelen van de overeenkomstig artikel 53 aangewezen centrale autoriteiten:

(Artikel 55 onder c)) - ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Telefoon: +421 2 888 91 111

Fax: +421 2 888 91 605

E-mail: civil.inter.coop@justice.sk

Website: https://www.justice.gov.sk

(Artikel 55 onder a), b), d) en e), en artikel 56) - Centrum voor internationale rechtsbescherming van kinderen en jongeren (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)

Špitálska 8

Postbus 57

814 99 Bratislava

Tel.: +421 2 20 45 82 00

+421 2 20 45 82 01

E-mail: info@cipc.gov.sk

Website: https://www.cipc.gov.sk

Artikel 67 (b)

De talen waarin de mededelingen aan de centrale autoriteiten kunnen worden toegezonden overeenkomstig artikel 57, lid 2:

  • voor de toepassing van artikel 55, onder c): Slowaaks, Engels, Frans
  • voor de toepassing van artikel 55, onder d): Slowaaks, Engels, Tsjechisch
  • voor de toepassing van artikel 55, onder a), b) en e): Slowaaks, Engels, Frans, Tsjechisch en Duits.

Artikel 67 (c)

Voor een certificaat betreffende het omgangsrecht en een certificaat betreffende de terugkeer van een kind – artikel 45, lid 2: het Slowaaks.

Artikelen 21 en 29

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Slowaaks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

De in artikel 21 bedoelde verzoeken worden ingediend bij de volgende rechtbanken:

a) de regionale rechtbank van Bratislava (Krajský súd v Bratislave) voor een verzoek om erkenning van rechterlijke beslissingen inzake echtscheiding, scheiding van tafel en bed en nietigverklaring van het huwelijk;

b) de districtsrechtbank (Okresný súd) van de verblijfplaats van het kind of de districtsrechtbank van Bratislava I (Okresný súd Bratislava I) wanneer het kind zijn verblijfplaats niet in de Republiek Slowakije heeft, voor een verzoek om erkenning van een rechterlijke beslissing inzake ouderlijke verantwoordelijkheid.

De in artikel 29 bedoelde verzoeken worden ingediend bij de volgende rechtbanken:

de districtsrechtbank (Okresný súd) van de verblijfplaats van het kind of de districtsrechtbank van Bratislava I (Okresný súd Bratislava I) wanneer het kind zijn verblijfplaats niet in de Republiek Slowakije heeft, voor een verzoek om uitvoerbaarverklaring.

Artikel 33

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Slowaaks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

De in artikel 33 bedoelde rechtsmiddelen worden ingesteld bij de volgende rechtbanken:

- hoger beroep moet worden ingesteld bij de districtsrechtbank.

Artikel 34

De krachtens artikel 34 in te stellen rechtsmiddelen:

-  herziening van het hoger beroep.

 

Deze webpagina maakt deel uit van de website Uw Europa.

Al uw feedback over de verstrekte informatie is welkom.

Your-Europe

Laatste update: 31/10/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.