Verordening Brussel II bis - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid

Zweden

Inhoud aangereikt door
Zweden

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Zweden

Familierecht - Verordening Brussel II bis - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid


*verplichte invoer

Artikel 67 (a)

De namen, adressen en communicatiemiddelen van de overeenkomstig artikel 53 aangewezen centrale autoriteiten:

Utrikesdepartementet Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden

(ministerie van Buitenlandse zaken, departement Consulaire zaken en burgerlijk recht)

S-103 39 Stockholm

Telefoon:    +46 (8) 405 1000 (centrale) / +46 (8) 405 5005 (noodnummer buiten kantooruren)

Fax:     +46 (8) 723 1176;

E-mailadres: ud-kc@gov.se

Artikel 67 (b)

De overeenkomstig artikel 57, lid 2, voor mededelingen aan de centrale autoriteiten aanvaarde talen zijn Zweeds en Engels.

Artikel 67 (c)

Voor het certificaat betreffende het omgangsrecht met een kind aanvaarde talen - artikel 45, lid 2: Zweeds of Engels.

Artikelen 21 en 29

Artikel 21

Wanneer het verzoek geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op een kind, moet het worden ingediend bij de arrondissementsrechtbank (tingsrätt) zoals bepaald in hoofdstuk 21, sectie 1 van het Zweeds wetboek betreffende kinderen en ouders (föräldrabalken).

Wanneer het verzoek niet op een kind betrekking heeft, moet het worden ingediend bij de arrondissementsrechtbank [opgenomen in de lijst van artikel 5, lid 1, van Verordening (2005:97) houdende aanvullende bepalingen bij verordening Brussel II] van de verblijfplaats van de tegenpartij, of bij de arrondissementsrechtbank van Nacka indien de tegenpartij niet in Zweden verblijft.

Artikel 29

Wanneer het verzoek geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op een kind, moet het worden ingediend bij de arrondissementsrechtbank overeenkomstig artikel 29, lid 2, van de Brussel II-verordening.

Wanneer het verzoek niet op een kind betrekking heeft, moet het worden ingediend bij de arrondissementsrechtbank [opgenomen in de lijst van artikel 5, lid 2, van Verordening (2005:97) houdende aanvullende bepalingen bij verordening Brussel II], vastgesteld overeenkomstig artikel 29, lid 2, van de verordening Brussel II.

Artikel 33

Het in artikel 33 bedoelde rechtsmiddel moet worden ingesteld bij de rechtbank die de beslissing heeft gegeven.

Artikel 34

De rechtsmiddelen waarin artikel 34 voorziet, kunnen alleen worden ingesteld bij het hof van beroep (hovrätt) of bij het hooggerechtshof (Högsta domstolen).

 

Deze webpagina maakt deel uit van de website Uw Europa.

Al uw feedback over de verstrekte informatie is welkom.

Your-Europe

Laatste update: 24/01/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.