Rozporządzenie Bruksela II bis – Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej

Austria

Autor treści:
Austria

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Austria

Prawo rodzinne – Rozporządzenie Bruksela II bis – Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej


*pole musi zostać wypełnione

Art. 67 (a)

Nazwy i adresy organów centralnych zgodnie z art. 53 oraz sposoby kontaktowania się z nimi:

Bundesministerium für Justiz, Museumstraße 7, 1070 Wien

Abteilung I 1

Tel.:   +43 1 52152 2134

Faks:         +43 1 52152 2829

E-Mail:     team.z@bmj.gv.at

Art. 67 (b)

Języki akceptowane w kontaktach z organami centralnymi, zgodnie z art. 57 ust. 2: język niemiecki.

Art. 67 (c)

Języki akceptowane dla świadectw dotyczących prawa do kontaktów z dzieckiem i powrotu dziecka – art. 45 ust. 2: język niemiecki.

Art. 21 i 29

Wnioski, o których mowa w art. 21 i art. 29 należy składać w następujących sądach lub właściwych urzędach:

w Austrii są to sądy rejonowe.

Art. 33

Odwołania, o których mowa w art. 33, należy wnosić do następujących sądów:

w Austrii są to sądy rejonowe.

Art. 34

Odwołania, o których mowa w art. 34, można wnosić:

w Austrii: tylko wraz ze skargą kasacyjną (za pośrednictwem sądu rejonowego, do Sądu Najwyższego).

 

Ta strona jest częścią portalu Twoja Europa.

Państwa opinia na temat przydatności przedstawionych informacji jest dla nas ważna.

Your-Europe

Ostatnia aktualizacja: 13/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.